Zrównoważony rozwój - rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną budynków

Saint-Gobain jako jeden ze światowych liderów zrównoważonego budownictwa poświęca wiele czasu i zasobów na tworzenie rozwiązań, które będą służyć ludzkości przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Grupa stara się być wszędzie tam, gdzie ludzie prowadzą swoje codzienne życie, zapewniając im komfort i bezpieczeństwo, osiągalne dzięki nowatorskiemu podejściu i nieustannemu dążeniu do podnoszenia standardów.

BUDYNKI MAJĄ OGROMNY WPŁYW NA NAS I NASZE ŚRODOWISKO

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków zapewnia korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

W miejscach, gdzie czujemy się dobrze jesteśmy aktywniejsi, a czerpanie radości z życia przychodzi nam łatwiej. 

Jednym z priorytetów Saint-Gobain jest troska o środowisko naturalne.

Zobacz też

instytucje, z którymi współpracujemy

Saint-Gobain wspiera instytucje, które działają na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i ich inicjatywy. Oto nasi partnerzy:

Global Compact
CEO Water Mandate
Caring for Climate
UN Human Rights
Partnaire Officiele Paris 2015 COP21
World Green Building Council
Instytut Ekonomii Środowiska
NAPE
Habitat for Humanity
Instytut na rzecz eurrozwoju
KAPE

KONFERENCJE KLIMATYCZNE COP

Zaangażowanie Grupy Saint Gobain w Konferencje COP wynika ze zrozumienia, że globalne zmiany klimatyczne i trwające procesy rozwojowe wymagają wspólnej odpowiedzialności oraz działań podejmowanych przez rządy, przedsiębiorstwa, organizacje międzynarodowe, a także społeczeństwo.
KONKURS ECO-MIASTO

KONKURS ECO-MIASTO

Saint-Gobain wspiera inicjatywę Eco-Miasto, konkurs którego organizatorem jest Ambasada Francji w Polsce. Jego celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju miast oraz wspieranie polityki środowiskowej wśród przedstawicieli administracji publicznej na szczeblu lokalnym. Inicjatywa skupia się na zagadnieniach związanych z gospodarką wodną, zarządzaniem odpadami, mobilnością, efektywnością energetyczną oraz administrowaniem systemami energetycznymi.