Nasze Wartości Pryncypia

Nasze wartości

Pryncypia Grupy Saint-Gobain czyli Zasady Zachowania i Postępowania

Grupa Saint-Gobain traktuje ludzi jako swój kompas, a realizację ich potencjału postrzega jako jeden ze swoich priorytetów. W praktyce przekłada się to na prawdziwą troskę o innych i głęboki szacunek dla każdego człowieka, dla pracowników i warunków pracy, a także na otwartą i angażującą kulturę opartą na dobrej woli, otwartości i solidarności.

Wyrazem tego są opracowane przez Saint-Gobain podstawowe zasady postępowania i zachowania, które obowiązują we wszystkich spółkach Grupy, niezależnie od kraju, w którym są zlokalizowane. Przynależność do społeczności Saint-Gobain oznacza wykształcenie silnego instynktu etycznego i zobowiązanie do przestrzegania prawa, uczciwości, lojalności i kodeksu moralnego.