Fundacja Saint Gobain

Fundacja Saint Gobain

Fundacja Saint Gobain

Saint-Gobain wspiera działania z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu poprzez działalność Fundacji Saint-Gobain.

Najnowsze projekty zrealizowane przez Fundację

Solidarność jest istotnym elementem wartości saint-gobain

Chcemy umożliwiać dostęp do mieszkań wygodnych, energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska, w szczególności osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Właśnie w tym celu w 2008 roku założona została Fundacja Saint-Gobain. Jej funkcjonowanie opiera się na aktywnym uczestnictwie pracowników naszej Grupy. To oni zgłaszają do Fundacji projekty mające charakter lokalnej pomocy społecznej, a następnie, w przypadku zakwalifikowania się przez te projekty, zostają ich opiekunami.

FRANÇOIS-XAVIER MOSER
Prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce

Zobacz jak budowaliśmy mieszkania

Fundacja - wolontariusze

W Saint-Gobain mamy grupę ambasadorów Fundacji, pracowników, którzy pomagają Fundacji w sprawnej realizacji projektów.

Naszą ambicją jest promowanie atrakcyjnego, energooszczędnego i przyjaznego dla środowiska budownictwa skierowanego do jak największej liczby ludzi. Uważamy, że dostęp do sprzyjających zdrowiu mieszkańców domów niesie ze sobą ogromną wartość społeczną. Jest to kluczowy czynnik w integracji zawodowej osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

PIERRE-ANDRÉ DE CHALENDAR
Prezes i Dyrektor Generalny Saint-Gobain

Projekty realizowane w Polsce

Fundacja - global

Globalna strona fundacji Saint-Gobain

Dowiedz się więcej o Fundacji Saint-Gobain, prowadzonej od 2008 roku.