ESG

Raporty i publikacje

ESG

Umieszczając ESG w samym sercu swojej działalności, podejmujesz odważne kroki w kierunku modelu, który zapewni trwałą przewagę biznesową i wymierną wartość.

Działalność charytatywna

Saint-Gobain w Polsce regularnie angażuje się w akcje z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Także poprzez działania o charakterze społecznym realizujemy naszą strategię Habitat. Zarówno Grupa Saint-Gobain, jak i należące do niej marki uczestniczą w projektach, które sponsoruje Fundacja Saint-Gobain a które mają na celu poprawę komfortu mieszkania dla osób w trudnych sytuacjach życiowych.

Zobacz projekty

Działalność charytatywna
Polskie Miasta Przyszłości 2050

Polskie Miasta Przyszłości 2050

Jak będą wyglądały Polskie Miasta Przyszłości 2050 i które z nich mają szansę największego rozwoju do tego czasu?

Zapraszamy do lektury pierwszego badania na ten temat, przygotowanego we współpracy z wybitnymi futurologami i ekspertami oraz do obejrzenia wywiadu z autorami raportu

Zobacz również

Image
fala dźwiękowa

Polska w decybelach

Zapoznaj się z informacjami na temat naszego raportu "Polska w Decybelach"

Image
Ograniczenie wbudowanej emisji dwutlenku węgla

Ślad węglowy

publikacja - raport nt.

Dom bezpieczny pożarowo

Saint-Gobain dostarcza rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pożarowe budynków. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania budynków jest jednym z filarów standardu Multi Comfort Saint-Gobain

Zobacz więcej

Image
Saint Gobain - dom bezpieczny pożarowo