Polityka Zdrowia

Saint-Gobain jest liderem w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa, który tworzy, produkuje i dystrybuuje zaawansowane materiały i rozwiązania opracowane z myślą o dobrej jakości życia każdego z nas i przyszłości wszystkich ludzi. Materiały te, powstające w procesie ciągłej innowacji, są odpowiedzią na trzy główne wyzwania naszych czasów: radykalne zmniejszenie całkowitych emisji CO2 związanych z budownictwem, ochrona zasobów naturalnych oraz stawienie czoła problemom związanym z szybką urbanizacją w krajach rozwijających się.

Nasza ambicja, aby chronić zdrowie i zapewniać dobre samopoczucie to dowód dla wszystkich naszych interesariuszy - pracowników, klientów, dostawców, sąsiadów i społeczności lokalnych na terenach otaczających nasze zakłady - że chcemy podejmować działania mające na celu maksymalizację naszego pozytywnego wpływu na zdrowie oraz zapobieganie i minimalizację każdego potencjalnego negatywnego śladu związanego z prowadzoną przez nas działalnością. Ambicja ta, uznawana za wspólną wartość, jest elementem naszych Pryncypiów Zachowania i Postępowania oraz naszego nadrzędnego celu i bazuje na naszej polityce EHS oraz standardach społecznej odpowiedzialności biznesu.