Zrównoważone budownictwo Saint-Gobain

Sustainability

Zrównoważone budownictwo Saint-Gobain

We wszystkim co robimy ...

Kierujemy się naszym wymagającym zaangażowania celem: MAKING THE WORLD A BETTER HOME. Na potrzeby wszystkich przedsiębiorstw działających na rynkach budowlanych przekładamy nasz cel na strategiczne zobowiązania i konkretne działania.

Co to oznacza?

Nieustanny kontakt z naszymi klientami i partnerami, umożliwiający nam wprowadzanie innowacji i zapewnianie im pomocy w projektowaniu, budowaniu oraz renowacji ukierunkowanych na tworzenie lepszych budynków, które ograniczają negatywny wpływ na naszą planetę, mają pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi oraz generują niższe koszty i wyższą wartość.

Zapewnianie naszym klientom innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy ich wydajności i wspierania ich w dążeniu do bardziej zrównoważonego rozwoju.

Propagowanie lepszego budowania na rzecz przyspieszenia transformacji rynku.

Saint-Gobain - zrównoważone budownictwo