Polityka prywatności

Polityka prywatności

gray bg

§ 1

Saint−Gobain Innovative Materials Polska sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Szklanych Domów 2, 42−530 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 92278, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 335 075 400 zł, NIP 928−100−52−05, zwana dalej "Saint−Gobain", wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej "Polityką".

§ 2

Pojęcie "Użytkownik" oznacza internautę odwiedzającego strony internetowe Saint−Gobain, zwaną dalej "Portalem".

§ 3

 1. Użytkownik w celu skontaktowania się z Saint−Gobain musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi.
 3. Użytkownik może także skontaktować się z Saint−Gobain wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe, np. adres e−mail.
 4. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe, np. adres e−mail.
  Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Saint−Gobain, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "RODO".

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Saint−Gobain.
 2. Saint−Gobain może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5

Saint−Gobain informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, agencje PR, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu oraz prowadzenia marketingu.

§ 6

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Saint−Gobain.
 2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Saint−Gobain lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 7

 1. Saint−Gobain przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązanie sprawy przedstawionej Saint−Gobain w trakcie kontaktu Użytkownika z Saint−Gobain.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.

§ 8

Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Saint−Gobain lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Saint−Gobain będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

§ 9

Saint−Gobain stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 10

 

Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z Saint−Gobain w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.

§ 11

 1. Saint−Gobain wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie).
 2. Saint−Gobain przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał, dopasowywaniu treści Portalu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści,
  2. obsługi liczników odwiedzin, korzystanie z sond, zapamiętywanie wybranej wersji językowej,
  3. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Saint−Gobain przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Portalu.

§ 12

 1. Saint−Gobain informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Saint−Gobain wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Saint−Gobain poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
  Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 13

Saint−Gobain informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 14

 1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnionej przez Google Inc., zwaną dalej "Google".
 2. Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na jej serwerach.
 3. Google będzie korzystało z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 15

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Saint−Gobain Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e−mail: saintgobainwpolsce@saint-gobain.com
 2. Polityka znajduje się na stronie http://www.saint-gobain.pl/ oraz w siedzibie Saint−Gobain.