Polityka prywatności

Zmiany w przepisach

Polityka prywatności i plików cookies

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1 Administrator
§ 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności
§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych
§ 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych
§ 5 Prawo sprzeciwu
§ 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
§ 7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach, umowach oraz w trakcie kontaktu z nami

§ 8 Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę lub numer telefonu
§ 9 Formularz kontaktowy
§ 10 Klienci
§ 11 Kontrahenci
§ 12 Przedstawiciele klientów
§ 13 Przedstawiciele kontrahentów

 

Część III – nasze profile w social media

§ 14 Korzystanie z naszych profili w social media

 

Część IV – informacje o plikach cookies

§ 15 Wejście na Stronę
§ 16 Rodzaje plików cookies
§ 17 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
§ 18 Jak usunąć pliki cookies
§ 19 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1 Administrator

1.    Administratorem Twoich danych osobowych jest Saint−Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. W dalszej części Polityki     prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
2.    Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem   KRS: 000092278. Nasz kapitał zakładowy: 335 075 400 złotych, REGON: 970434546, NIP: 9281005205.
3.    Możesz skontaktować się z nami:
a)    listownie: ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza
b)    e-mailem na adres: odo.sgimp@saint-gobain.com

 

§ 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

a)    „Strona” – strona internetowa, której strona główna znajduje się pod adresem saint-gobain.pl
b)    „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
c)    „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Treść RODO znajdziesz tutaj,
d)    „Social media” – portal społecznościowy Facebook, YouTube oraz inne portale społecznościowe, na których mamy nasze profile.

 

§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych

1.    Wszystkie dane osobowe, które podasz na Stronie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
2.    Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszej Strony.

 

§ 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

1.    Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
a)    masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
b)    możesz dokonywać ich sprostowania,
c)    możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
d)    masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
2.    W częściach II – III Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
3.    Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
4.    Co istotne nie będziemy podejmować względem Ciebie zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób na Ciebie wpływały.

 

§ 5 Prawo sprzeciwu

1.    Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a)    na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
b)    na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
2.    Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

 

§ 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ 

 

§ 7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

1.    W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
2.    Polityka znajduje się na stronie https://www.saint-gobain.pl/polityka-prywatnosci oraz w naszej siedzibie.

 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

 

§ 8 Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości na naszej Stronie, zwróć uwagę na następujące sprawy:
1.    Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
       a)    Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
       b)    W zależności od treści Twojej wiadomości, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Tobą, w tym przygotowania oferty dla Ciebie.
2.    Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
3.    Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy lub wykonać usługi.
4.    Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
       a)    Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
       b)    Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – podstawa ta znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku opisanym w punkcie 1 lit. b) powyżej.
5.    Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.
6.    Komu przekażemy Twoje dane?
       a)    Dostawcom poczty elektronicznej;
       b)    Podmiotom zajmującym się przechowywaniem danych osobowych dla nas;
       c)    Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony.
7.    Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas potrzebny na:
       a)    rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy; lub
       b)    w zależności od ich rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że daną sprawę rozwiązaliśmy prawidłowo, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

 

§ 9 Formularz kontaktowy

Jeżeli korzystasz z naszego formularza „Formularz kontaktowy”, który jest opisany na naszej Stronie, to zwróć uwagę na następujące sprawy:
a.    Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
       W celu wykonania umowy o świadczenie usługi udzielania informacji;
b.    Jakie masz prawa?
       Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
c.    Czy musisz podawać nam swoje dane?
       Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie zrealizować usługi udzielenia informacji dotyczącej wysłanego przez Ciebie zapytania, jeżeli będzie wymagała ona kontaktu z Tobą;
d.    Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
       art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy; 
e.    Komu przekażemy Twoje dane?
       Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas.
f.    Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
       Przez czas trwania umowy o świadczenie usługi udzielania informacji oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

 

§ 10 Klienci

Jeżeli jesteś naszym Klientem, zwróć uwagę na następujące sprawy:
a.    Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. realizacji umowy, w tym wystawienia faktury VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego przez Administratora, 
 2. wysyłki faktury VAT na wskazany adres e- mail,
 3. w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu zakupionego towaru – w celu:

             a.    wykonania zleconej usługi,
             b.    badania poziomu satysfakcji Klienta po wykonanej usłudze,
             c.    prawidłowej komunikacji, w tym na podany adres e-mail lub numer telefonu,

      4. realizacji obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych,

      5. marketingowym, polegającym na promowaniu oferowanych przez Administratora usług i produktów, samym Administratorze, aktualnych wydarzeniach, promocjach, cennikach, w szczególności w postaci katalogów produktowych i gazetek promocyjnych, badaniu poziomu satysfakcji klienta dokonującego zakupu.

b.    Jakie masz prawa?
       Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
c.    Czy musisz podawać nam swoje dane?
       Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie umowy. W przypadku zlecenia usługi transportu, nie będzie można zrealizować zleconej usługi.
d.    Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
       Art. 6 ust. 1 lit. b), c)  oraz lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów oraz prowadzenie badania poziomu satysfakcji Klienta korzystającego z zakupu oraz – w przypadku zlecenia usługi - poziomu satysfakcji Klienta korzystającego z usług transportu.
e.    Komu przekażemy Twoje dane?
       Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
       a.    Spółki z Grupy kapitałowej Saint – Gobain wspierające proces,
       b.    Partnerzy handlowi Administratora biorący udział w procesie sprzedaży,
       c.    w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu– podmioty zajmujące się transportem zakupionych przeze Klienta towarów,
       d.    podmiot świadczący usługi ochrony,
       e.    podmiot prowadzący usługi w zakresie księgowości,
       f.     obsługujące badanie poziomu Klienta, 
       g.    dostawcy narzędzi IT niezbędnych, 
       h.    dostawcy hostingu,
       i.     podmioty obsługujące działania marketingowe.
f.    Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
      Przez czas:

 1. niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych oraz podatkowych wynikających z odrębnych przepisów prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem,
 2. w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu zakupionego towaru – niezbędny dla realizacji usługi, przez czas niezbędny na wykazanie jej prawidłowego wykonania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 3. prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

 

§ 11 Kontrahenci

Jeżeli jesteś naszym Kontrahentem (tj. dostawcą towarów lub usług), zwróć uwagę na następujące sprawy:
a.    Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
       1.    zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem,
       2.    wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych,
       3.    realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej,
b.    Jakie masz prawa?
       Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
c.    Czy musisz podawać nam swoje dane?
       Jest to dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
d.    Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
       Art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.
Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu własnych towarów, zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową oraz dochodzenia roszczeń, a także oceny współpracy z kontrahentem, działaniach wizerunkowych oraz wdrażaniu i prowadzeniu wspólnych projektów marketingowych. 
W przypadku Kontrahentów świadczących dla nas usługi transportowe prawnie uzasadniony interes Administratora polega także na: zapewnieniu dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru oraz uszkodzenia mienia na terenie Administratora, zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie Administratora oraz ochronie mienia Administratora, a także koordynacji i zarządzaniu logistyką transportową i magazynową.
e.    Komu przekażemy Twoje dane?
       Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
       a.    podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa,
       b.    Spółki z Grupy kapitałowej Saint-Gobain wspierające proces,
       c.    podmiot prowadzący usługi w zakresie księgowości,
       d.    dostawcy narzędzi IT niezbędnych w procesie,
       e.    dostawcy hostingu,
       f.    banki,
       g.    operatorzy pocztowi;
       h.    a ponadto w przypadku, jeżeli świadczysz dla nas usługi:
              i.    transportowe:
                    a.    podmioty świadczące usługi ochrony,
                    b.    podmioty dostarczające systemy koordynacji i zarządzania transportem,
                    c.    podmioty dostarczające system przepustek,
                    d.    klienci i odbiorcy towarów,
                    e.    firmy spedycyjne i transportowe,
                    f.    podmioty świadczące usługi magazynowe.
              ii.    ubezpieczeniowe - podmioty które będą zgłaszały roszczenia z tytułu objęcia Administratora ochroną ubezpieczeniową w ramach zawartej umowy ubezpieczenia,
              iii.    leasingowe – ubezpieczyciele.
f.    Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
       Przez czas niezbędny do realizacji:

 1. umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji,
 2. ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
 3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Twojego sprzeciwu.

 

§ 12 Przedstawiciele klientów

Jeżeli jesteś przedstawicielem (osobą kontaktową) naszego Klienta, zwróć uwagę na następujące sprawy:
a.    Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
       1.    realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej,
       2.    w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu zakupionego towaru – w celu:
              a.    wykonania zleconej usługi,
              b.    badania poziomu satysfakcji po wykonanej usłudze,
              c.    prawidłowej komunikacji, w tym na podany adres e-mail lub numer telefonu,
       3.    marketingowym, polegającym na promowaniu oferowanych przez Administratora usług i produktów, samym Administratorze, aktualnych wydarzeniach, promocjach, cennikach, w szczególności w postaci katalogów produktowych i gazetek promocyjnych, badaniu poziomu satysfakcji klienta dokonującego zakupu.
b.    Jakie masz prawa?
       Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
c.    Skąd mamy Twoje dane?
       Twoje dane kontaktowe i identyfikacyjne zostały nam przekazane przez reprezentowanego przez Ciebie Klienta lub przez Ciebie samego w przypadku, gdy kontakt z nami nastąpił z Twojej inicjatywy.
d.    Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
       Art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z Klientem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem wraz z  zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniu ewentualnych roszczeń, a także budowanie relacji i dbanie o wizerunek, a także badanie poziomu satysfakcji, związanej także z zleconą usługą transportu.
e.    Komu przekażemy Twoje dane?
       Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
        i.    Spółki z Grupy kapitałowej Saint-Gobain wspierające proces,
        j.    partnerzy handlowi Administratora biorący udział w procesie sprzedaży,
        k.   w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu– podmioty zajmujące się transportem zakupionych przeze Klienta towarów,
        l.    podmiot świadczący usługi ochrony,
        m.  podmiot prowadzący usługi w zakresie księgowości,
        n.   obsługujące badanie poziomu Państwa satysfakcji jako Klienta, 
        o.   dostawcy narzędzi IT niezbędnych w procesie, 
        p.   dostawcy hostingu,
        q.   podmioty obsługujące działania marketingowe.
f.    Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
      Przez czas:

 1. niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Twojego sprzeciwu, 
 2. w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu zakupionego towaru – niezbędny do realizacji usługi, wykazania prawidłowości jej wykonania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 3. prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

 

§ 13 Przedstawiciele kontrahentów

Jeżeli jesteś przedstawicielem (osobą kontaktową) naszego Kontrahenta (tj. dostawcy towarów lub usług), zwróć uwagę na następujące sprawy:
a.    Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 
       W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.
b.    Jakie masz prawa?
       Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
c.    Skąd mamy Twoje dane?
       Twoje dane kontaktowe i identyfikacyjne zostały nam przekazane przez reprezentowanego przez Ciebie Kontrahenta lub przez Ciebie samego w przypadku, gdy kontakt z nami nastąpił z Twojej inicjatywy.
d.    Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
       Art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu marketingu własnych towarów, działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z Kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem wraz z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniu roszczeń, a także budowanie relacji i dbanie o wizerunek.
e.    Komu przekażemy Twoje dane?
       Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
       a)    Spółki z Grupy kapitałowej Saint-Gobain wspierające proces,
       b)    podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa,
       c)    podmiot prowadzący usługi w zakresie księgowości,
       d)    dostawcy narzędzi IT niezbędnych w procesie,
       e)    dostawcy hostingu,
       f)    operatorzy pocztowi,
       g)    a ponadto jeżeli reprezentujesz Kontrahenta, który świadczy dla nas usługi:
              a.    transportowe:
                     i.    podmioty świadczące usługi ochrony,
                     ii.    podmioty dostarczające systemy koordynacji i zarządzania transportem,
                     iii.   podmioty dostarczające system przepustek,
                     iv.   klienci i odbiorcy towarów,
                     v.    firmy spedycyjne i transportowe,
                     vi.   podmioty świadczące usługi magazynowe.
              b.    ubezpieczeniowe - podmioty które będą zgłaszały roszczenia z tytułu objęcia Administratora ochroną ubezpieczeniową w ramach zawartej umowy ubezpieczenia,
              c.    leasingowe – ubezpieczyciele,
              d.    magazynowe:
                     i.    podmioty świadczące usługi ochrony,
                     ii.    podmioty dostarczające systemy koordynacji i zarządzania transportem,
                     iii.    podmioty dostarczające system przepustek.
f.    Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
      Przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Twojego sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 

Część III – nasze profile w social media

 

§ 14 Korzystanie z naszych profili w social media

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:
a.    Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
       1)    udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
       2)    prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
       3)    udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,
       4)    marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników social media,
       5)    statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.
b.    Jakie masz prawa?
       Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
c.    Czy musisz podawać nam swoje dane?
       Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) lub zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.
d.    Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 
       Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 
e.    Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
       Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem. 
f.    Komu przekażemy Twoje dane?
      Podmiotom prowadzącym social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd.
g.    Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
       Przez czas:
       1)    potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
       2)    obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w social media.

Część IV – informacje o plikach cookies

 

§ 15 Wejście na Stronę

Wejście na Stronę wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookie. Pliki cookie są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) zgodnie z Twoimi preferencjami, które możesz określić za pomocą narzędzia do zarządzania zgodą zamieszczonego na Stronie. Pliki cookies następnie umożliwiają dostęp do znajdujących się w nich informacji. Działania te następują na opisanych poniżej zasadach.

 

§ 16 Rodzaje plików cookies

1.    Na Stronie znajduje się kilka rodzajów plików cookies. Stosowane na Stronie Pliki cookies możemy podzielić, ze względu na ich pochodzenie na:
       a)    własne (first party cookies), są to Pliki cookies umieszczone bezpośrednio przez nas;
       b)    zewnętrzne (third-party cookies), czyli pliki cookies, które zostały umieszczone na Stronie przez naszych zaufanych partnerów, wskazanych szczegółowo w narzędziu do zarządzania zgodą 
2.    Ze względu na czas przechowywania plików cookies dzielimy pliki cookies na Stronie na:
       a)    sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
       b)    czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do upływu z góry określonego czasu, szczegółowo wskazanego w narzędziu do zarządzania zgodą. Pamiętaj, że takie pliki możesz usunąć wcześniej samodzielnie (w § 16 wskazujemy, jak to zrobić),
3.    Ze względu na niezbędność plików cookie do zapewnienia Ci możliwości korzystania ze Strony możemy podzielić Pliki cookies na:
       a)    niezbędne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony lub jej funkcjonalności, z których chcesz skorzystać;
       b)    opcjonalne, które pozwalają nam na realizację innych celów, w szczególności analitycznych, a także marketingowych, do których zainstalowania niezbędne jest uzyskanie Twojej zgody poprzez narzędzie do zarządzania zgodą.
4.    Po wejściu na Stronę możesz dostosować swoje preferencje dotyczące instalacji opcjonalnych plików cookies poprzez konfigurację w narzędziu do zarządzania zgodą, z uwzględnieniem swoich preferencji, a także zapoznać się z informacjami dotyczącymi stosowania poszczególnych plików cookies.
5.    Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych plików cookies znajdziesz w narzędziu do zarządzania zgodą. Za pomocą narzędzia jest również możliwa zmiana Twoich preferencji dotyczących plików cookies. Dostęp do narzędzia jest możliwy bezpośrednio po wejściu na Stronę, a następnie poprzez kliknięcie w przycisk dostępny na Stronie pod nazwą ustawienia plików cookie.

 

§ 17 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

1.    Na Stronie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies zawierają nazwę serwisu, z którego pochodzą, czas ich przechowywania, a także unikalny numer. Cookies mogą być odczytywane przez Stronę.
2.    Przechowujemy pliki cookies na Twoim urządzeniu w następujących celach:
       a)    stosujemy niezbędne Pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, w tym utrzymania Twojej sesji, to znaczy w celu dostarczania Ci usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Stronę oraz poprawy jakości naszych usług;
       b)    stosujemy opcjonalne Pliki cookies w celach marketingowych polegających na wyświetlaniu Ci reklam naszych produktów na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych, w dopasowaniu do produktów, które oglądałeś na Stronie,
       c)    stosujemy opcjonalne Pliki cookies w celach statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze Strony.
3.    Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
       Przetwarzamy Twoje dane w celu:
       a)    dostarczania Ci usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Stronę oraz poprawy jakości naszych usług;
       b)    w celu realizacji celów analitycznych polegających na pozyskaniu statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony;
       c)    prowadzenia marketingu naszych produktów, które oglądałeś na naszej Stronie i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań na Stronie, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej Strony, by optymalizować jej działanie;
4.    Jakie masz prawa?
       Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki.
5.    Czy musisz podawać nam swoje dane?
       W zakresie w jakim stosowanie plików cookies jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony przetwarzanie danych jest niezbędne, a ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony. W pozostałym zakres jest to całkowicie dobrowolne, jednak z uwagi na cele, w których stosujemy Pliki cookies niepodanie danych może skutkować niedopasowaniem Strony do Twoich preferencji.
6.    Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
       Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO.
7.    Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
       W przypadku wyrażenia przez Ciebie odpowiedniej zgody, będziemy przetwarzać Twoje dane w związku ze stosowaniem analitycznych i marketingowych plików cookies. Przetwarzanie danych w związku z celami analitycznymi odbywa się w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań analitycznych i zbieraniu statystyk dotyczących korzystania ze Strony w celu usprawnienia jej działania. W przypadku plików cookies stosowanych w celach marketingowych, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań. 
8.    Komu przekażemy Twoje dane?
       Możemy przekazać Twoje dane naszych zaufanych partnerom, tj. dostawcom plików cookies, wskazanym w narzędziu zarządzania zgodą dostępnym na Stronie. 
9.    Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
       Możemy przetwarzać Twoje dane przez okres Twojego pobytu na Stronie, a następnie w przypadku niektórych plików cookies przez okres szczegółowo wskazany w narzędziu zarządzania zgodą. Jeżeli wyrazisz zgodę na stosowanie plików cookies, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres wskazany w narzędziu zarządzania zgodą, lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub realizacji prawa do wniesienia sprzeciwu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

§ 18 Jak usunąć pliki cookies

1.    Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies (również niezbędnych plików cookies) na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
2.    Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
3.    Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
       Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
       Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
       Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
       Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
       Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
       Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

 

§ 19 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookie może spowodować ograniczenia funkcjonalności Strony. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookie w trakcie korzystania ze Strony. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies.