Wizja i misja

Green buildings

Poznaj nasze wartości, zobowiązania oraz codzienne działania

Wizja i misja

Nasza wizja

Chcemy być światowym liderem w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa poprawiając jakość codziennego życia dzięki efektywnym rozwiązaniom.

... w dziedzinie zrównoważonego budownictwa

Nasza propozycja wartości polega na oferowaniu alternatywy dla budownictwa ciężkiego w postaci metod budowlanych i rozwiązań, które zapewniają bardziej zrównoważony rozwój (np. niższe emisje dwutlenku węgla, mniejsze zużycie zasobów, łatwy demontaż, poprawa stanu zdrowia i komfortu mieszkańców budynków i pracowników budowlanych) i większą wydajność (krótszy czas budowy, oszczędności finansowe itp.).

Dzięki tej wizji, która nadaje pełne znaczenie naszemu zobowiązaniu do osiągnięcia neutralności węglowej w 2050 roku i dekarbonizacji całej gospodarki, przyczyniamy się do globalnych wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi, ochrony zasobów naturalnych oraz zapewnienia zdrowych, komfortowych i przystępnych cenowo mieszkań dla wszystkich.

Nasza misja

"Saint-Gobain tworzy, produkuje i dystrybuuje materiały i zrównoważone rozwiązania dla rynku budowlanego, motoryzacyjnego i przemysłowego. Rozwijane dzięki procesowi ciągłej innowacji, zapewniają wydajność, poprawę zdrowia i samopoczucia ludzi, redukcję emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i gospodarkę obiegu zamkniętego w budownictwie, motoryzacji i przemyśle."

Saint-Gobain wierzy w postęp i chce być firmą, która zmienia reguły gry, poprawiając zdrowie i komfort życia poszczególnych ludzi i całych społeczeństw. Jesteśmy przekonani, że rozwiązania, które zaspokoją podstawowe potrzeby każdego człowieka i umożliwią nam wszystkim lepsze życie, bez uszczerbku dla dobrostanu przyszłych pokoleń, wciąż jeszcze czekają na wynalezienie.

Nasze zobowiązanie wyraża się poprzez nasz cel nadrzędny "MAKING THE WORLD A BETTER HOME", a jego osiągnięcie jest naszą wspólną ambicją.

Strategiczne zobowiązanie

Dla wszystkich podmiotów działających na rynku budowlanym, nasz cel, MAKING THE WORLD A BETTER HOME, przekuwamy w strategiczne zobowiązanie i konkretne działania: stanie u boku naszych klientów i partnerów, aby wraz z nimi wprowadzać innowacje i pomagać w projektowaniu, budowaniu i remontowaniu lepszych budynków zmniejszających niekorzystny wpływ na naszą planetę, poprawiających zdrowie i komfort ludzi oraz zapewniających niższe koszty eksploatacji i większą wartość; dostarczanie naszym klientom innowacyjnych rozwiązań, aby poprawiać wyniki ich działalności i wspierać dążenia do zrównoważonego rozwoju; promowanie udoskonaleń w budownictwie, aby przyspieszyć transformację rynku w kierunku lepszych standardów i praktyk. Chcemy wykazać się naszym doświadczeniem i zdolnościami przewodzenia na rynku i stać się preferowanym partnerem, któremu zależy na tym, aby budowało się lepiej.

 

Redukcja zanieczyszczeń, rozwój pojazdów elektrycznych, komfort użytkowników, oszczędność czasu w dojazdach do pracy, a także szeroki ruch społeczny i konsumencki propagujący współużytkowanie zamiast posiadania, zachęcają nas do ponownego przemyślenia takich pojęć jak komfort, bezpieczeństwo czy efektywność w transporcie. 

 

Transport indywidualny i zbiorowy ma do odegrania kluczową rolę w poprawie jakości życia i redukcji emisji CO2.

 Doświadczenie użytkownika, ślad ekologiczny i dążenie do lepszej wydajności muszą zatem wyznaczać kierunek dla innowacji w celu stworzenia nowych koncepcji transportu od podstaw. 

Stale zmieniające się potrzeby klientów i rynki wymagają od nas ciągłego dostosowywania naszych rozwiązań i usług.

Bycie bardziej zwinnym i elastycznym to dla nas sposób na lepsze wspieranie naszych klientów. Obsługa  klientów oznacza stawianie ich osiągnięć w centrum rozwiązań, które wspólnie tworzymy, uwzględniając ich potrzeby na jak najwcześniejszym etapie, aby pomóc im w dążeniu do doskonałości operacyjnej. Analiza danych, sztuczna inteligencja i technologie cyfrowe to podstawowe narzędzia pozwalające nam lepiej zrozumieć klientów i zaoferować im innowacyjne i efektywne rozwiązania. Otwartość i innowacyjność oraz wspólne opracowywanie rozwiązań wraz z naszymi klientami i partnerami zewnętrznymi są kluczem do spełnienia nowych oczekiwań w nieustannie zmieniającym się świecie.