Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Definicja

Zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

25 września 2015 roku - Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku - Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawierająca cele zrównoważonego rozwoju. Podpisana przez 193 państwa.

Cele zrównoważonego rozwoju

 

Saint-Gobain - Zrównoważone budownictwo

Zielony budynek, a dokładniej – budynek zrównoważony, to obiekt oszczędny, komfortowy i stworzony z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Projektując, budując i użytkując zielone budynki, jednocześnie spełniamy nasze bieżące potrzeby, a także dbamy o to, aby następne pokolenia mogły zaspokoić swoje przyszłe potrzeby.

Zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo:

  • W inteligentny sposób podchodzi do energii.

  • Zabezpiecza zasoby wody.

  • Minimalizuje produkcję odpadów, maksymalizuje ponowne użycie.

  • Poprawia samopoczucie i zdrowie użytkowników.

  • Obejmuje cały cykl życia budynku.

  • Zachowuje zielony krajobraz.

  • Ułatwia użytkownikom kontakt.

  • Dostosowuje się do zmiennych warunków.

Image
Zrównoważone budownictwo

Na wszystkich etapach życia takiego budynku uwzględnia się metody oszczędzania zasobów naturalnych i dbania o środowisko:

Zmniejszenie zużycia energii, stosowanie odnawialnych źródeł energii

Poprawa efektywnej gospodarki wodą pitną i nie przeznaczoną do picia, woda deszczowa i szara

Stosowanie trwalszych materiałów i recykling, angażowanie użytkowników w segregację odpadów

Odpowiednie systemy wentylacji, ogrzewania i chłodzenia, dostępność światła dziennego, akustyka pomieszczeń, materiały nie emitujące szkodliwych substancji

Holistyczne spojrzenie na budynek, już od fabryki producenta materiałów budowlanych, poprzez proces budowy, użytkowania, modernizacji i rozbiórki

Zachowanie, a nawet poprawa naturalnej bioróżnorodności otoczenia, kreowanie zielonych przestrzeni, zielone dachy i fasady

Stwarzanie harmonijnych przestrzeni, użycie inteligentnych technologii wewnątrz budynku oraz zapewnienie infrastruktury rowerowej i dostępu do transportu publicznego

Użycie trwałych materiałów i projektowanie budynku w elastyczny sposób, aby zapewnić odporność budynku na zmiany klimatyczne i możliwość adaptacji do zmian w otoczeniu

 

Główne wyzwania dla rynków budowlanych: