Wyzwania dla budownictwa

Wyzwania dla budownictwa

Wyzwania dla budownictwa

Nie możemy dalej budować w taki sam sposób, jak w przeszłości. Konieczne jest promowanie zrównoważonego budownictwa.

Materiały i produkty stosowane w budownictwie powinny:

 • Minimalizować transfer dźwięku

 • Maksymalizować wykorzystanie naturalnego oświetlenia

 • Minimalizować straty ciepła, dobrze izolować termicznie

 • Zapewniać odpowiednią wentylację

 • Zapewniać optymalny poziom wilgotności, zapobiegający powstawaniu pleśni

 • Gwarantować brak uwalniania cząstek i zanieczyszczeń chemicznych z jego składników

Zrównoważony budynek to taki, który może utrzymać lub poprawić jakość życia swoich użytkowników, który jest budowany z uwzględnieniem lokalnego klimatu, tradycji, kultury, środowiska regionu, co pozwala na oszczędzanie energii i zasobów oraz recykling materiałów.

Można to osiągnąć tylko poprzez analizę lokalnego i globalnego ekosystemu, terenu budowy oraz poprzez zastosowane rozwiązania i materiały.

Zrównoważone lub przyjazne dla środowiska materiały budowlane to takie, w których podczas ich produkcji, w trakcie budowy oraz eksploatacji i konserwacji przeprowadzono działania o niskim wpływie na środowisko.

 • Muszą być trwałe, nadające się do ponownego użycia lub recyklingu;

 • Muszą zawierać w swoim składzie materiały nadające się do recyklingu;

 • Pochodzić z zasobów obszaru, na którym będzie prowadzona działalność budowlana;

 • Muszą być pochodzenia naturalnego i promować efektywne wykorzystanie zasobów;

 • Muszą być odporne na zmiany temperatury i wilgotności;

 • W żadnym wypadku nie mogą wypłukiwać niebezpiecznych substancji do środowiska.

Myślmy globalnie – działajmy lokalnie