Nasz cel

Puropose
Odkryj nasz cel

Purpose

Nasz cel odzwierciedla to, kim jesteśmy

Dzięki naszej 350-letniej historii, naszej wspólnej sile i zdolnościom przywódczym, możemy realizować swój rozwój stawiając czoła największym wyzwaniom stojącym przed ludzkością, takim jak zmiana klimatu, ochrona zasobów naturalnych czy inkluzywność społeczna.

 

Jesteśmy firmą zarówno międzynarodową jak i lokalną, silnie związaną z miejscami, w których prowadzimy działalność i zaangażowaną we wspieranie ich pomyślnego rozwoju i pomoc w budowaniu bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego, otwartego i solidarnego świata.

Nasz cel opiera się na wartościach, którymi się kierujemy

Prowadzimy działalność zgodnie z naszymi Pryncypiami Zachowania i Postępowania oraz wartościami humanistycznymi, które stanowią esencję naszej kultury korporacyjnej. Słuchanie, dialog, troska, solidarność, zaufanie i szacunek dla odmienności to kluczowe aspekty naszych zobowiązań.

Pryncypia Saint-Gobain

To właśnie jest fundamentalną ambicją naszego celu

'MAKING THE WORLD A BETTER HOME': każdego dnia działać tak, aby uczynić świat piękniejszym i bardziej zrównoważonym miejscem do życia.