Wystawa prac konkursowych 2020/21

Wystawa prac konkursowych

Zapraszamy do galerii projektów, które znalazły się w finale krajowym

Wystawa prac konkursowych 2020/2021

Zadanie konkursowe 2020/2021 zlokalizowane zostało w Saint-Denis koło Paryża. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z zaprojektowaniem Parku Zrównoważonego Rozwoju.

Wyzwanie polegało na przekształceniu post-industrialnego obszaru dawnej fabryki Coignet w tętniący życiem i pełen zieleni teren, wyposażony w obiekty edukacyjne i miejsca rekreacji, zaplanowany zarówno z dbałością o ślady historycznego dziedzictwa, jak i potrzeby żyjących tam ludzi. Studenci byli zobowiązani przygotować masterplan całego przedsięwzięcia, koncepcję mieszkaniowo-edukacyjną części terenu ze szkołą podstawową i przedszkolem oraz pomysły na to jak ochronić i zrewitalizować obiekty historyczne znajdujące się na wyznaczonym obszarze. Projekt musiał być zgodny ze standardem programu Multi Comfort Saint-Gobain, czyli dbać o zachowanie wymagań odnośnie zdrowia i komfortu użytkowników budynków, a jednocześnie maksymalnie obniżać szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.