2 min

The Green Hub

The Green Hub
The Green Hub

Projekt: Katarzyna Kotulska, Justyna Chowaniec
Prowadzący: Andrzej Duda
Uczelnia: Politechnika Śląska

Nagroda: projekt zwycięski, zakwalifikowany do udziału w finale międzynarodowym 

Główną ideą projektu jest ponowne włączenie terenu opracowania do tkanki miejskiej oraz aktywizacja tego miejsca. Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zaproponowana przez studentki Politechniki Śląskiej zakłada stworzenie zespołu mieszkaniowego wpisanego z poszanowaniem zastanego krajobrazu.

Osiedle oferuje zróżnicowany program funkcjonalny składający się z usług, przestrzeni kulturowych oraz biurowych. Posiada szeroką gamę terenów zielonych, zawierającą półpubliczne place, tarasy zlokalizowane w bryłach budynków oraz farmę przeznaczoną do upraw na potrzeby mieszkańców. Dodatkowo założenie zostało wyposażone w rozbudowaną elektrownię fotowoltaiczną umiejscowioną na dachach budynków, która zajmuje powierzchnię 155 520 m2.Kolejnym proekologicznym elementem są leje zbierające deszczówkę, która mogłaby zostać ponownie użyta chociażby do podlewania. Ostatnim krokiem jest zapewnienie korzystnego mikroklimatu w obrębie założenia. Koncepcja urbanistyczna dąży do zmaksymalizowania terenów zielonych, w celu zapobiegania przegrzewaniu się osiedla latem i zapewnienia atrakcyjnych przestrzeni rekreacyjnych i komfortu wizualnego. Dlatego budynki mieszkaniowe oraz część brył przestrzeni o funkcji towarzyszącej pokryte zostały zielonymi dachami. Ponadto w budynki mieszkaniowe wprowadzone zostały zielone tarasy.

Jest to projekt przesycony interesującymi rozwiązaniami – chociażby intrygująca przestrzeń szkolno-przedszkolna, częściowo zintegrowana z terenem oraz próbująca wejść – w sposób bardzo odważny – w strukturę zabytkowych magazynów. Tej odwagi wymagamy od studenckich projektów konkursowych. Drugi element, na który warto zwrócić uwagę jest to poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technicznych – takich jak zaproponowana przegroda eco wall, jest to odważny pomysł mogący służyć Saint-Gobain jako inspiracja do dalszej pracy badawczej, a nawet wdrożeniowej. 

Andrzej Dudziński, Przedstawiciel jury

green hub