Projekty w Polsce

Doradztwo techniczne Saint-Gobain

Projekty w Polsce

Saint-Gobain w Polsce regularnie angażuje się w akcje z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Działania społeczne

Także poprzez działania o charakterze społecznym realizujemy naszą strategię Habitat. Zarówno Grupa Saint−Gobain, jak i należące do niej marki uczestniczą w projektach, które sponsoruje Fundacja Saint−Gobain, a które mają na celu poprawę komfortu mieszkania dla osób w trudnych sytuacjach życiowych. Nasi pracownicy regularnie wspierają szlachetne inicjatywy na terenie całego kraju, czy to w ramach wolontariatu, czy to w ramach doradztwa eksperckiego.

alt text