Nasza ambicja

Making the world a better home

MAKING THE WORLD A BETTER HOME

to cel nadrzędny SAINT-GOBAIN.
Chcemy, aby nasz wspólny dom – ziemia była lepszym i piękniejszym miejscem do życia dla nas i przyszłych pokoleń. Możemy tego dokonać, chroniąc środowisko, ograniczając emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii i surowców czy wreszcie dbając o bezpieczeństwo i komfort użytkowania budynków.

 

Wszystkie nasze działania podporządkowujemy tej ambicji, która przyświeca również organizowanemu przez nas konkursowi Architecture Student Contest, do niedawna znanemu jako Multi Comfort Student Contest.

O konkursie

Konkurs Architecture Student Contest, dawniej znany pod nazwą Multi Comfort Student Contest, jest konkursem dwuetapowym, składającym się z Etapu Krajowego i Etapu Międzynarodowego. Konkurs jest doskonałą okazją dla studentów architektury do zdobycia doświadczenia zawodowego przy jednoczesnym odkrywaniu znaczenia zrównoważonego rozwoju w nowoczesnym budownictwie. Po raz pierwszy został zorganizowany w 2004 roku przez Saint-Gobain Isover w Serbii, a w 2005 roku stał się wydarzeniem międzynarodowym. W edycji 2020/2021, która odbyła się w Paryżu, wzięło udział ponad 2800 studentów z 38 krajów.

Poprzednie edycje

KLUCZOWE DANE

Kluczowe dane - konkurs dla młodych architektów

Każdego roku zadanie konkursowe jest inne, ale cel pozostaje ten sam – przywrócić do życia zdegradowaną miejską przestrzeń, jednocześnie ograniczając emisje gazów cieplarnianych oraz zapewniając efektywność energetyczną i wysoki standard użytkowania.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy – krajowy i międzynarodowy

Architecture Student Contest to konkurs odbywający się w dwóch etapach:

Etap Krajowy - konkurs organizowany przez poszczególne kraje z udziałem lokalnych uczelni i zarządzany przez Lokalnego Lidera Saint-Gobain. Zwycięskie projekty z każdego etapu krajowego są zapraszane do udziału w Etapie Międzynarodowym.

Etap Międzynarodowy - rywalizacja pomiędzy zwycięzcami etapów krajowych koordynowana przez międzynarodowy zespół Saint-Gobain. Podczas ceremonii otwarcia eksponowane są wszystkie zakwalifikowane projekty. Następnego dnia zwycięzcy etapów krajowych reprezentujący poszczególne państwa mają możliwość przedstawienia swoich projektów podczas 5- minutowych prezentacji przed międzynarodowym jury oraz wszystkimi uczestnikami konkursu.

Jeśli macie pomysł, jak zmienić otaczającą Was przestrzeń, jeśli chcecie wykazać się swoimi umiejętnościami – nie zastanawiajcie się! Czekamy na Wasze zgłoszenia. W konkursie mogą wziąć udział aktywni studenci kierunków architektonicznych i pokrewnych. Zwykle dwuosobowe zespoły reprezentują swoje uczelnie, a nad ich pracą czuwa opiekun, będący pracownikiem naukowym danego uniwersytetu. Możliwy jest również udział indywidualny oraz za zgodą organizatora, w szczególnych przypadkach, dozwolone jest utworzenie zespołu trzyosobowego.

Konkurs dla młodych architektów

Edycja 2023 - Lizbona, Portugalia

Zadaniem w 18-tej edycji międzynarodowego konkursu dla studentów architektury organizowanego przez Grupę Saint-Gobain, w ścisłej współpracy z miastem Lizbona, jest opracowanie propozycji rewitalizacji, z przeznaczeniem na cele publiczne i kulturalne, działki wchodzącej w skład obszaru urbanistycznego Składowiska Odpadów Boavista, należącej obecnie do Urzędu Miasta i wykorzystywanej jako siedziba kilku służb miejskich.

W ramach zadania zaproponowano, aby przedmiotowy obszar został przekształcony w lokalne centrum kultury, zorientowane na sztukę audiowizualną, z utworzeniem nowej Lizbońskiej Wideoteki usytuowanej w centrum trójkąta wyznaczonego przez budynki pobliskich szkół artystycznych.: ETIC, IADE oraz AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH, w sąsiedztwie KINOTEKI (HOUSE OF CINEMA) w dzielnicy Bairro Alto. Projekt musi być zgodny z wytycznymi Miejskiego Planu Urbanistycznego, mieć innowacyjny i zrównoważony charakter oraz spełniać wytyczne techniczne opracowane przez Saint-Gobain. Powinien on również wpisywać się w krajobraz okolicy i być racjonalny z ekonomicznego punktu widzenia.

Partnerzy

Konkurs organizowany jest we współpracy z World Green Building Council i OneClick LCA oraz władzami Miasta Lizbona

Rejestracja

Rejestracja na stronie międzynarodowej konkursu trwa do 31 marca 2023 r. (termin nadsyłania prac do etapu krajowego). Etap krajowy rozstrzygnięty zostanie 14 kwietnia 2023r. Termin przesyłania zwycięskich projektów z etapów krajowych oraz niezbędnych dokumentów mija 2 maja 2022 roku. Międzynarodowy finał odbędzie się w czerwcu 2023 w Lizbonie, w Portugalii. Będzie to jak zawsze wyjątkowa okazja do spotkania się i wymiany poglądów. Wierzymy, że konkurs zaowocuje wieloma nowymi znajomościami i bezcennymi doświadczeniami.

Nagrody w konkursie

Zwycięski projekt nagrodzony zostanie kwotą 5000 € i certyfikatem wydanym przez międzynarodowe jury. Nagroda za miejsce drugie to 3000 €, za trzecie 1500 €. Zostaną przyznane także: nagroda specjalna i nagroda studentów – obie w kwocie 1000 €. Ponadto w etapie krajowym przewidziano niezależne nagrody – szczegóły w regulaminie konkursu. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Konkurs młodych architektów - 1 miejsce
Konkurs młodych architektów - 2 miejsce
Konkurs młodych architektów - 3 miejsce
Konkurs młodych architektów - nagroda specjalna
Konkurs młodych architektów - nagroda studentów

Kryteria oceny

Zrównoważony rozwój wraz z jego aspektami ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi stanowi kluczową część wszystkich wymienionych poniżej kryteriów i jest brany pod uwagę na wszystkich poziomach oceny.

• ARCHITEKTURA: 50% Doskonałość projektu, koncepcja funkcjonalna i aspekty terenowe, układ.

• KRYTERIA TECHNICZNE: 20% Budowle spełniające kryteria Saint-Gobain (emisje CO2 i energia, zasoby i cyrkularność, zdrowie i dobre samopoczucie) oraz wymogi bezpieczeństwa pożarowego.

• SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE: 20% Jakość i spójność proponowanych szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych w odniesieniu do fizyki budowli (mostki termiczne i akustyczne, szczelność, zarządzanie wilgocią).

• WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW: 10% Prawidłowe wykorzystanie i uwzględnienie produktów oraz rozwiązań Saint-Gobain w projekcie.

 

Odwiedź stronę

 

Kryteria oceny - konkurs młodych architektów

Etapy konkursu

 • Etapy konkursu

  Zapoznaj się z regulaminem i zadaniem konkursowym

 • Etapy konkursu

  Zarejestruj się na stronie konkursu tutaj

 • Etapy konkursu

  Przygotuj pracę konkursową

 • Etapy konkursu

  Prześlij pracę do 31 marca 2023 r.

 • Etapy konkursu

  Czekaj na weryfikację pracy konkursowej

 • Etapy konkursu

  Uczestnicy, autorzy najlepszych prac spełniających kryteria formalne i merytoryczne zostaną zaproszeni do finału krajowego

 • Etapy konkursu

  Weź udział w finale krajowym w dniach 13-14 kwietnia 2023 r. i zdobądź miejsce w finale międzynarodowym

Finał międzynarodowy

TERMIN PRZESYŁANIA PRAC.

2 maja 2022

TERMIN FINAŁU W LIZBONIE

26-28 czerwca 2023

UWAGA! Prace konkursowe na finał międzynarodowy należy przesłać / załadować poprzez międzynarodową stronę Architecture Student Contest

WYSTAWA PRAC KONKURSOWYCH 2020/2021 FINAŁ ETAPU KRAJOWEGO

Zadanie konkursowe 2020/2021 dotyczyło Saint-Denis koło Paryża. Uczestnicy Multi Comfort Student Contest zmierzyli się z zaprojektowaniem Parku Zrównoważonego Rozwoju.

Wyzwanie polegało na przekształceniu post-industrialnego obszaru dawnej fabryki Coignet w tętniący życiem i pełen zieleni teren, wyposażony w obiekty edukacyjne i miejsca rekreacji, zaplanowany zarówno z dbałością o ślady historycznego dziedzictwa, jak i potrzeby żyjących tam ludzi.

Studenci byli zobowiązani przygotować masterplan całego przedsięwzięcia, koncepcję mieszkaniowo-edukacyjną części terenu ze szkołą podstawową i przedszkolem oraz pomysły na to jak ochronić i zrewitalizować obiekty historyczne znajdujące się na wyznaczonym obszarze. Projekt musiał być zgodny ze standardem programu Multi Comfort Saint Gobain, czyli dbać o zachowanie wymagań odnośnie zdrowia i komfortu użytkowników budynków, a jednocześnie maksymalnie obniżać szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Zobacz poprzednie edycje konkursu

Edycja 2022 - Warszawa

Edycja 2022 - Warszawa

Zwycięskie zespoły | Architecture Student Contest 2022

Zwycięskie zespoły | Architecture Student Contest 2022

Wypowiedź Benoit Bazin | Architecture Student Contest 2022

Wypowiedź Benoit Bazin | Architecture Student Contest 2022

Pascal Eveillard | Architecture Student Contest 2022

Pascal Eveillard | Architecture Student Contest 2022

José Luis Cortés Delgado | Architecture Student Contest 2022

José Luis Cortés Delgado | Architecture Student Contest 2022

Przemo Łukasik | Architecture Student Contest 2022

Przemo Łukasik | Architecture Student Contest 2022

Ceremonia otwarcia | Architecture Student Contest 2022

Ceremonia otwarcia | Architecture Student Contest 2022

Wykład Przemo Łukasika | Architecture Student Contest 2022

Michał Kurtyka | Architecture Student Contest 2022

Michał Kurtyka | Architecture Student Contest 2022

Karolina Zdrodowska | Architecture Student Contest 2022

Karolina Zdrodowska | Architecture Student Contest 2022

Producenci rozwiązań rekomendowanych w programie Multi Comfort:

Weź udział w konkursie

Zarejestruj swoje uczestnictwo na międzynarodowej stronie konkursu i bądź na bieżąco!

Zarejestruj się