Lekkie budownictwo szkieletowe

Lekkie budownictwo szkieletowe

PREFAB - lekkie budownictwo szkieletowe

Prefab_budownictwo prefabrykowane i szkieletowe

PREFAB - Systemy do budowy domów szkieletowych.

Zespół PREFAB to zespół ekspertów Saint-Gobain wspierających inwestorów, wykonawców, deweloperów i architektów z całej Polski.

Stały kontakt z klientami i partnerami, międzynarodowe doświadczenie Saint-Gobain, fachowa wiedza i bogate zaplecze rozwiązań umożliwia nam wprowadzanie innowacji i zapewnianie pomocy w projektowaniu i budowaniu lepszych budynków, które ograniczają negatywny wpływ na naszą planetę, mają pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi oraz generują niższe koszty i wyższą wartość.

Dobieramy rozwiązanie do konkretnych planów inwestycyjnych i pomagamy realizować ekologiczne i efektywne energetycznie domy, osiedla oraz obiekty publiczne. Na co dzień współpracujemy z firmami budującym w technologii szkieletu drewnianego i stalowego, a także wznoszącymi budynki z prefabrykatów i modułów.

SŁOWO EKSPERTA
Sławomir Kocur
Menadżer Sprzedaży Prefab & Inicjatyw Wspólnych Saint-Gobain
Prefab_dach_skosny

„Efektywne i przyjazne środowisku technologie są odpowiedzią na globalne wyzwania klimatyczne. Kluczem do dekarbonizacji sektora budowlanego staje się m.in. budownictwo szkieletowe, które cieszy się obecnie coraz większą popularnością wśród polskich inwestorów. To sposób na mniej kosztowną, szybszą i bardziej efektywną budowę w porównaniu do wznoszenia konstrukcji tradycyjnych, dlatego w naszym portfolio nie mogło zabraknąć rozwiązań i systemów przeznaczonych dla budownictwa szkieletowego i modułowego. Produkowane i dystrybuowane przez nas materiały oraz systemy stosowane w budownictwie szkieletowym mają istotny wpływ na komfortowe życie człowieka i lepszą przyszłość całej ludzkości, odpowiadają więc na wyzwania naszych czasów, takie jak ekologiczne budownictwo, oszczędne gospodarowanie zasobami i przeciwdziałanie zmianom klimatu, a aspekt ten jest dla nas niezwykle cenny. Nasze rozwiązania umożliwiają nie tylko budowanie w technologii szkieletu drewnianego, ale i stalowego, a obiekty powstające z ich udziałem uzyskują certyfikaty budownictwa energooszczędnego. Dlatego właśnie stają się podstawowym wyborem najlepszych wykonawców.”

SŁOWO EKSPERTA
dr. inż. Paweł Sulik
Zakład Badań Ogniowych Instytut techniki Budowlanej

„Poszukiwania efektywnych energetycznie, nieczasochłonnych w realizacji, prostych w prefabrykacji, przyjaznych środowisku, a przede wszystkim bezpiecznych i ekonomicznie konkurencyjnych technologii wznoszenia budynków, oznacza coraz większą przychylność dla rozwiązań wykorzystujących drewno. Znalazło to odzwierciedlenie w pracach rządowych, np. inicjatywach Ministerstwa Klimatu. O ile inicjatywy rządowe mają za zadanie stworzenie odpowiedniego klimatu i warunków prawnych do szerszego wdrożenia technologii bazujących na drewnie, to jednak na barkach przedsiębiorstw zajmujących się dostarczaniem rozwiązań z zakresu budownictwa leży dostarczenie na rynek bezpiecznych i kompleksowych rozwiązań, z których będą mogli korzystać architekci i konstruktorzy przy projektowaniu nowych budynków w technologii bazującej na drewnie. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie, jest m.in. inicjatywa SAINT-GOBAIN w postaci wydawnictwa „Systemy Prefab”, stanowiąca kompendium wiedzy z zakresu systemowych rozwiązań bazujących na szkielecie drewnianym przeznaczonych do szerokiego stosowania w budownictwie. Przygotowując ten poradnik, uwzględniono wszystkie wymagania podstawowe, które stawiane są materiałom i wyrobom stosowanym w budownictwie, w tym bezpieczeństwo pożarowe, które stanowi istotną barierę do pokonania, by oferować bezpieczne rozwiązania bazujące na szkielecie drewnianym.”

Prefab_katalogSzczegółowe informacje dotyczące systemów PREFAB w tym:
  • ściany konstrukcyjne zewnętrzne,
  • elewacje,
  • przedścianki,
  • ściany wewnętrzne,
  • okładziny sufitowe,
  • stropy i poddasza
  • wytyczne techniczno-montażowe i inne zawiera Katalog Systemy PREFAB.
 

Powody dla których warto budować z drewna

Zasoby drewna w Polsce

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnie lasów. Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad

9,2 mln ha,  Co odpowiada lesistości 29,6 proc powierzchni kraju.

Drewno, gips i wełna mineralna

- idealne połączenie dla zdrowego budynku prefabrykowanego

Każdy, kto podczas planowania i budowy przywiązuje szczególna wagę do zdrowego stylu życiai zrównoważonego rozwoju, budując dom szkieletowy, może mieć po swojej stronie wszystkie zaletydrewna, gipsu i wełny mineralnej. Połączenie tych naturalnych materiałów budowlanych jest dobre zarówno dla człowieka jak i dla środowiska naturalnego.

Drewno

Drewno jest jednym z absolutnych faworytów, będąc zarówno materiałem budowlanym jak i symbolem zrównoważonej, zdrowej przestrzeni życiowej. Drewno korzystnie wpływa na klimat pomieszczeń. Ciepła, ziarnista powierzchnia ma atrakcyjny wygląd, a drewno emanuje przyjemną, przytulną atmosferą. Oprócz tych „miękkich” aspektów, najważniejszymi czynnikami w budowie budynków są „twarde” fakty, które drewno ma do zaoferowania: drewno jest lekkie i stabilne. Ponadto, ze względu na wypełnione powietrzem jamy komórkowe jest najbardziej nośnym ze wszystkich materiałów termoizolacyjnych.

 

Gips

Gips zawiera około 20% chemicznie związanej wody krystalicznej, dlatego posiada zdolność pochłaniania lub oddawania wilgoci, w zależności od panujących warunków. Gips to materiał niepalny, który w systemach suchej zabudowy RIGIPS stanowi skuteczne zabezpieczenie przed działaniem ognia.Gips jest także materiałem ekologicznym. To naturalny materiał mineralny (skała), który został odpowiednio uformowany i oklejony kartonem. RIGIPS dokonał oceny właściwości środowiskowych swoich wyrobów badając cykl życia produktów RIGIPS oraz podając ilościową informację o oddziaływaniach środowiskowych wyrobu od pobrania surowców do produkcji aż do końca życia produktu – fazy rozbiórki i recyklingu.

Wełna mineralna

Wełna szklana ISOVER wytwarzana jest przede wszystkim z piasku kwarcowego oraz stłuczki szklanej – w większości

pochodzącej z recyklingu. Znaczący procent odpadów surowcowych powraca w procesie technologicznym do obiegu wtórnego. Wełna skalna ISOVER powstaje głównie z bazaltu, dodatkami są gabro, dolomit lub kruszywa wapienne. Przy produkcji wykorzystywane są nie tylko odpady własne, ale również te pochodzące z innych sektorów, np. metalurgii, elektrowni czy oczyszczalni ścieków. ISOVER jako producent wełny mineralnej wdraża innowacyjne technologie pozwalające na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, sprężonego powietrza i gazu, potrzebnych podczas procesu produkcji. Ogranicza objętość gotowych wyrobów, poddając je kompresji, co umożliwia redukcje natężenia transportu i związanych z nim uciążliwości środowiskowych. Prowadzone są analizy cyklu życia produktu (LCA), uwzgledniające wszechstronny wpływ wełny mineralnej Isover na środowisko i jego zasoby – od wydobycia surowców i zużycia energii w procesie technologicznym, przez produkcję i cały okres eksploatacji, aż po zagospodarowanie odpadów.

Grupa Saint-Gobain dla środowiska

idea zrównoważonego budownictwa