Wyniki Grupy Saint-Gobain za rok 2023

Saint-Gobain 2023
Saint-Gobain 2023

 

W trudnym otoczeniu makroekonomicznym w roku 2023, Grupa Saint-Gobain po raz kolejny udowodniła siłę strategii "Grow & Impact" oraz status światowego lidera w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa.

Rekordowa marża operacyjna i wolne przepływy pieniężne

  • Wysoka odporność sprzedaży, spadek o 0,9% w ujęciu porównywalnym pomimo niesprzyjającego otoczenia dla nowego budownictwa w Europie
  • Rekordowa marża operacyjna na poziomie 11,0% (wzrost we wszystkich Regionach i rekordowe przychody operacyjne przy stałych kursach walut).
  • Rekordowe wolne przepływy pieniężne w wysokości 3,9 mld EUR, ze wskaźnikiem konwersji środków pieniężnych na poziomie 62%
  • 34% redukcja emisji CO2 w stosunku do roku 2017 (Zakresy 1 i 2)
  • Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (TSR) wyniosła 51% w 2023 roku, dzięki wykupowi akcji własnych i dywidendom o łącznej wartości 1,6 mld EUR. Na rok 2023 rekomendowana jest dywidenda w wysokości 2,10 EUR (+5%).
  • Perspektywa na rok 2024: pomimo trudnej sytuacji utrzymującej się na niektórych rynkach, Grupa spodziewa się dwucyfrowej marży operacyjnej czwarty rok z rzędu. 

Szczegółowe wyniki w komunikacie prasowym

Jestem przekonany, że rok 2024 będzie kolejnym udanym rokiem dla Saint-Gobain, dzięki dobrej dynamice na szybko rozwijających się rynkach północnoamerykańskim, azjatyckim i wschodzących oraz dzięki płynnej integracji naszych ostatnich akwizycji, szczególnie w obszarze chemii budowlanej. W Europie Zachodniej rynek remontowy będzie nadal wykazywać odporność na otoczenie, podczas gdy w segmencie nowego budownictwa sytuacja będzie nadal trudna, ale stopniowo osiągnie punkt odbicia w poszczególnych krajach, na rynku który będzie strukturalnie zdrowy, biorąc pod uwagę istniejące potrzeby budowlane. 

Benoit Bazin, CEO Grupy Saint-Gobain na świecie