Sustainable Construction Talks by Saint-Gobain podczas TOGETAIR 2024

Sustainable Construction Talks by Saint-Gobain
Sustainable Construction Talks by Saint-Gobain

 

W dniach 22 i 23 kwietnia w budynku Varso w sercu Warszawy odbył się Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024. Drugiego dnia po raz pierwszy w Polsce miała miejsce debata Sustanaible Construction Talks by Saint-Gobain, która zebrała grono cenionych ekspertów z branży budowlanej, dyskutujących o roli zrównoważonego budownictwa. Premierowo przedstawiono również raport „Barometr Zrównoważonego Budownictwa”, opracowany przez Grupę Saint-Gobain we współpracy z CSA Institute, który rzuca ciekawe światło na poziom świadomości społecznej na temat wpływu architektury i budownictwa na środowisko.

Wyzwania związane z globalnym ociepleniem sprawiają, że zrównoważony rozwój przedsiębiorstw stał się nieodłącznym elementem ich strategii na drodze do zielonej transformacji gospodarki i lepszej przyszłości planety. Jako pretendt do bycia liderem w dziedzinie zrównoważonego budownictwa, Grupa Saint-Gobain promuje znaczenie współpracy międzysektorowej oraz konieczność dzielenia się wiedzą z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Aby nadać swoim ambicjom konkretną formę, firma w 2023 r. zainicjowała specjalny obszar działalności nazwany „The Sustainable Construction Observatory”, którego filarami są trzy istotne elementy: Barometr Zrównoważonego Budownictwa, Magazyn „Constructing Sustainable Future” oraz innowacyjna formuła prowadzenia debaty publicznej Sustainable Construction Talks. To właśnie dzięki temu Grupa może lepiej identyfikować i komunikować obszary, na których należy skupić wysiłki, aby skutecznie kształtować strategie biznesowe oparte na rzetelnych danych i analizie.


Saint-Gobain Sustanaible Construction Talks to dla nas szczególne wydarzenie, ponieważ w Polsce odbywa się po raz pierwszy. Grupa Saint-Gobain obrała swój cel nadrzędny, który brzmi „Making the world a better home”, a wszyscy nasi pracownicy każdego dnia działają, żeby ten cel realizować. Jedną ze składowych jest odpowiedzialność społeczna, dlatego uczestniczymy w szczytach klimatycznych, takich jak TOGETAIR 2024, by dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z opinią publiczną – wyjaśnia Michał Ciesielski, dyrektor marki, komunikacji i cyfryzacji Saint-Gobain w Polsce i Ukrainie, zapowiadając panel dyskusyjny Grupy.


Saint-Gobain Sustanaible Construction Talks to nowy, międzynarodowy format, w którym – jako lider zrównoważonego i lekkiego budownictwa – pragniemy zapraszać wybitne autorytety do dyskusji na temat, w jaki sposób branża budowlana może neutralizować swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. (…) Wcześniej spotkania Sustanaible Construction Talks odbyły się w Dubaju (podczas zeszłorocznego szczytu klimatycznego COP28), Nowym Jorku i Paryżu. Grupa Saint-Gobain działa obecnie w 76 krajach i zatrudnia blisko 170 000 pracowników na całym świecie. W Polsce w 25 zakładach przemysłowych i biurach pracuje ponad 7300 osób. Dlatego jest mi niezmiernie miło, że kolejne Sustanaible Construction Talks odbywają się właśnie tu – w Warszawie – precyzuje Joanna Czynsz-Piechowiak, Prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce i Ukrainie.
 

Premiera „Barometru Zrównoważonego Budownictwa”


Ważnym elementem Sustainable Construction Talks było przedstawienie wyników tegorocznego „Barometru Zrównoważonego Budownictwa” – badania Grupy Saint-Gobain prowadzonego we współpracy z CSA Institute, którego ideą jest weryfikacja pulsu zrównoważonego budownictwa na świecie oraz poziomu świadomości społecznej na ten temat. W tym celu firma zaprosiła reprezentantów branży, stowarzyszeń czy studentów z całego świata do wypełnienia specjalnej ankiety. Poprzez odpowiednie zidentyfikowanie obszarów działań, na których skupiają się wysiłki sektora budowlanego i przemysłowego oraz zmierzenie postępu w tym zakresie, możemy zobaczyć globalny obraz rozwoju branży w kierunku uzyskania neutralności klimatycznej w 2050 roku. Badanie pozwoliło również sprecyzować oczekiwania i trendy niezbędne do spełnienia tego celu. Wyniki pierwszego „Barometru” z 2023 roku potwierdziły, że zrównoważone budownictwo uważane jest za priorytet w głównych regionach świata. W drugiej edycji zwiększono zasięg badań do 22 krajów, w tym Polski, a liczba respondentów wynosiła 1760 osób.


Tegoroczne wyniki  wskazują, że 87% ankietowanych na świecie zna koncepcję zrównoważonego budownictwa – większość z nich kojarzy to zagadnienie z efektywnością energetyczną, pojęciem zeroemisyjności lub wykorzystaniem „materiałów ekologicznych” – rozumianych jako takie, które w jak najmniejszym stopniu szkodzą środowisku. Drugim ważnym wnioskiem płynącym z sondażu jest fakt, że znacząca część respondentów widzi potrzebę pilnego działania w zakresie zrównoważonego budownictwa, ale to działanie powinno być bardziej świadome i wymaga określonej współpracy. By przyspieszyć ten proces, opiniodawcy sugerują m.in. zwiększanie świadomości obywateli oraz przekonywanie ich, że zrównoważone materiały i systemy mają wyższą wartość. Badanie wykazało również wzrost wiedzy ankietowanych na omawiane tematy w stosunku do 2023 roku. Większość profesjonalistów uważa, że są zaangażowani obecnie w działania na rzecz zrównoważonego budownictwa – dla wielu z nich ważne są także zobowiązania dostawców w tym zakresie. Warto jednak podkreślić, że polscy studenci – czyli pokolenie, które zajmie się tworzeniem architektonicznej przyszłości – wciąż nie czują się dostatecznie zaznajomieni z tak ważnym dla człowieka i klimatu zagadnieniem. Wielu przepytywanych stwierdza, że w trakcie studiów nie zetknęło się z tematem zrównoważonego rozwoju, a większość z nich sądzi, że wiedza na temat zrównoważonego budownictwa nie jest przewagą w otrzymaniu pracy, podczas gdy studenci z Afryki i Azji uważają, że fakt wyszkolenia w tym zakresie może być decydujący w budowaniu kariery zawodowej. 


Polacy są dość pragmatyczni. Być może studenci, odpowiadając na pytanie, czy wiedza w zakresie zrównoważonego budownictwa pomoże im w zdobyciu pracy – również podchodzą do tego pragmatycznie, sądząc, że w zdobyciu pracy bardziej pomagają umiejętności dotyczące sztucznej inteligencji niż zrównoważonego budownictwa. A zatem klucz do sukcesu tkwi we wspólnym działaniu, w promocji i w nauczaniu młodych kadr – komentuje Henryk Kwapisz, dyrektor ds. relacji instytucjonalnych Saint-Gobain w Polsce, omawiający wyniki „Barometru”.


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przeprowadzonego badania:

Raport Barometr Zrównoważonego Budownictwa  [w języku angielskim]  

 

Debata o istocie zrównoważonego budownictwa


Główną część Sustainable Construction Talks by Saint-Gobain stanowiła debata, w której udział wzięli Alicja Kuczera, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, Aleksandra Stępniak, Członek Zarządu Stowarzyszenia Fala Renowacji, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, członek zarządu i partner w APA Wojciechowski Architekci, Hubert Bukowski, dyrektor ds. badań z Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO oraz Kamil Wiśniewski, prezes Akademii Zdrowego Budownictwa, członek zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego. Panel moderował Przemysław Białkowski, dziennikarz Polsat News.
 

Nagranie całej debaty Sustainable Construction Talks by Saint-Gobain można obejrzeć na kanale Youtube TOGETAIR:

ZOBACZ NAGRANIE  (czas 2:45:00)