Renowacje budynków mieszkalnych

Saint-Gobain - renowacja budynków mieszkalnych

Renowacje budynków mieszkalnych

Saint-Gobain - produkty i rozwiązania związane z rynkami sektora budownictwa

Produkty i rozwiązania związane z renowacją budynków mieszkaniowych

70% wartości sprzedaży Grupy Saint-Gobain stanowią produkty i rozwiązania związane z rynkami sektora budownictwa. Unikalny, zróżnicowany portfel materiałów i usług oferowanych przez Saint-Gobain pozwala na podnoszenie efektywności energetycznej budynków oraz komfortu termicznego, akustycznego, wizualnego, jak również na dbałość o zdrowie mieszkańców.

Działalność charytatywna

Poprawa komfortu w miejscu, w którym mieszkasz

Podczas renowacji budynków trzeba sprostać wielu wyzwaniom: zapewnić efektywność energetyczną, spełnić wymogi zdrowotne, zagwarantować łatwy dostęp do budynku, komfort akustyczny i termiczny, oraz zatroszczyć się o ochronę środowiska.

Gwałtowna urbanizacja w krajach wysokorozwiniętych oraz starzejące się zasoby obiektów mieszkalnych wymagają zwiększenia wysiłków w kwestii renowacji najstarszych budynków.

Działalność charytatywna

Marki dystrybucji budowlanej Saint-Gobain Saint-Gobain zapewniają szeroką gamę produktów i usług dla różnych klientów zajmujących się konstrukcją nowych budynków, a zwłaszcza projektami renowacyjnymi: rzemieślników, małych, średnich i dużych firm budowlanych oraz właścicieli nieruchomości. Naszych klientów wspieramy w ich zadaniach poprzez szkolenia, praktyczne poradniki, zamówienia online itp.

 • W państwach o dojrzałych gospodarkach, zagrożonych niedoborem paliw zachodzi pilna potrzeba redukcji emisji CO2, co powoduje zaostrzenie wymogów dotyczących izolacyjności termicznej oraz energooszczędności.
 • W państwach o szybko rozwijających się gospodarkach, charakteryzujących się gwałtownie rozwijającymi się obszarami miejskimi i znaczącym przyrostem zapotrzebowania na nowe domy.

Przykład adaptacji do potrzeb rynku

Firma Saint-Gobain ISOVER dostarczyła wełnę szklaną do ocieplenia dachu budynku mieszkalnego w Dąbrówce pod Siedlcami w ramach Modelowego Projektu Głębokiej Termomodernizacji Domu Jednorodzinnego, zrealizowanego pod egidą Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Użyto tu m.in. wełny szklanej Super-Mata o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych, dzięki czemu aż o 89% zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię i znacznie podniósł się komfort życia mieszkańców domu.

Saint-Gobain - przykład adaptacji do potrzeb rynku

Zachęta do przejścia na energię ze źródeł odnawialnych

Poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków to największe źródło oszczędności energii, co więcej poprawa izolacji termicznej starych budynków może przyczynić się do znaczącego rozwoju i powstania nowych miejsc pracy. Wdrożenie procesu renowacji termicznej powinno mieć charakter pragmatyczny i uwzględniać główne segmenty rynku, a mianowicie budownictwo jedno- i wielorodzinne.

Rozpoznawaj systemy certyfikacyjne

 • BREEAM

  Building Research Establishment Environmental Assessment [Ocena budynków pod kątem ekologiczności wystawiana przez Stowarzyszenie Badawczo-Budowlane], system brytyjski, istniejący od 1990 r. To najpowszechniej stosowana metoda projektowania i oceniania w zrównoważonym budownictwie.

 • LEED®

  Leadership in Energy and Environmental Design [Przodowanie w projektowaniu budynków energooszczędnych i przyjaznych środowisku] jest systemem wprowadzonym w 2000 r. przez Amerykańską Radę ds. Budownictwa Ekologicznego.

 • HQETM

  Haute Qualite Environmentale (Wysoka Jakość Ekologiczna), jest systemem ustanowionym we Francji w 2005 r., a od 2013 r. roku stosowanym na skalę międzynarodową.

 • DGNB

  Deutsche Gesellschaft fuer Nachhaltiges Bauen (Niemiecka Rada ds. Zrównoważonego Budownictwa), to system certyfikacji opracowany w Niemczech w 2008 r.

 • CASBEE

  Comprehensive Assessment System for Building Environment Efficiency [System wszechstronnej oceny efektywności ekologicznej budynku], system japoński po raz pierwszy zastosowany w 2001 r.

Saint-Gobain - Rynki na świecie - Nasze marki

Zapoznaj się z naszymi markami

Przejdź do podstrony i dowiedz się więcej o naszych markach w polsce