Hero Image
Saint Gobain Fundacja
3 min

Utworzenie FUNDACJI SAINT-GOBAIN w Polsce

Działania Saint-Gobain w Polsce na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy.

„Making the World a Better Home” to cel nadrzędny Grupy Saint-Gobain. Kolejnym krokiem na obranej przez firmę ścieżce ku poprawie jakości życia ludzi, było uruchomienie Fundacji Saint-Gobain w Polsce. Jej działalność dobroczynna w głównej mierze opiera się na szeroko zakrojonej pomocy społecznej i charytatywnej na rzecz ludzi i planety. Istotnym punktem statutu polskiej fundacji jest podejmowanie aktywnych działań na rzecz lokalnych wspólnot, osób wykluczonych społecznie, mniejszości czy ofiar katastrof i konfliktów zbrojnych. Utworzony z ramienia Grupy Saint-Gobain w Polsce Zespół ds. mieszkalnictwa dla uchodźców przyjął za priorytet wsparcie imigrantów z Ukrainy, m.in. adaptując niezamieszkane budynki publiczne na cele mieszkaniowe.

Gdy pod koniec lutego wybuchła wojna w Ukrainie, liczne organizacje pozarządowe, zwykłych obywateli oraz zlokalizowane w Polsce przedsiębiorstwa połączył jeden cel: czym prędzej zaangażować się w czynną pomoc uchodźcom. W tej niezwykle trudnej sytuacji humanitarnej Grupa Saint-Gobain w Polsce również włączyła się do aktywnej pomocy.

– Powołanie w Polsce funduszu humanitarnego było pierwszą i zupełnie oczywistą dla nas czynnością. Niemalże natychmiast po rozpoczęciu wojny w Ukrainie nawiązaliśmy współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem, przeprowadziliśmy relokację naszych pracowników z Ukrainy i ich rodzin, następnie zapewniliśmy im wsparcie nie tylko administracyjne, ale i materialne. Od razu byliśmy także otwarci na wszelkie inicjatywy lokalne naszych zespołów, w tym wolontariat. Następnym krokiem było powołanie specjalnego, sześcioosobowego Zespołu ds. mieszkalnictwa dla uchodźców, dla osób uciekających przed działaniami wojennymi oraz rejestracja Fundacji Saint-Gobain w Polsce – mówi Michał Ciesielski, Dyrektor marki, komunikacji i cyfryzacji Grupy Saint-Gobain w Polsce i Prezes Fundacji Saint-Gobain w Polsce.

Saint Gobain Fundacja 1
Saint Gobain Fundacja 2
Saint Gobain Fundacja 3

Pod koniec maja zakończył się pierwszy projekt wspierany przez Zespół ds. mieszkalnictwa dla uchodźców: remont trzydziestu mikro-apartamentów w Dąbrowie Górniczej. Prace na zlecenie Saint-Gobain w Polsce wykonała firma remontowa Solber Systems z Katowic. Odbiorcą prac remontowych było zajmujące się pomocą uchodźcom Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Kluczy. To przedsięwzięcie zapewnia dach nad głową i godne warunki do życia dla 120 osób, głównie kobiet i dzieci, uciekających przed niebezpieczeństwem wojny. Środki na tę inwestycję, na wniosek lokalnego zespołu z Polski, przekazała Fundacja Saint-Gobain.

Saint Gobain Fundacja 4
Saint Gobain Fundacja 5
Saint Gobain Fundacja 6
Saint Gobain Fundacja 7

Mikroapartamenty w Dąbrowie Górniczej to pierwszy z realizowanych projektów, bowiem Saint-Gobain w Polsce poszukuje kolejnych możliwości budowy lub wyremontowania lokali mieszkalnych dla uchodźców.

– Na tym nie kończą się nasze działania, w najbliższym czasie chcemy zrealizować nowe projekty mieszkaniowe. Kontynuujemy również finansowanie niezbędnej pomocy dla rodzin pracowników z Ukrainy zatrudnionych obecnie w naszych biznesach, obejmującej transport, zakwaterowanie oraz utrzymanie i opiekę medyczną – podkreśla Michał Ciesielski.

Działania podjęte przez spółki Grupy Saint-Gobain w obliczu trwającego kryzysu humanitarnego dowodzą, że jej cel nadrzędny „Making the World a Better Home” jest aktywnie realizowany w wielu wymiarach.