3 min

Top Employer 2022

Top Employer 2022
Top Employer 2022

Saint-Gobain wśród najlepszych pracodawców na świecie już po raz siódmy!

Grupa Saint−Gobain otrzymała certyfikat "Top Employer Global" już siódmy rok z rzędu i znalazła się w wąskim gronie 11 firm na świecie uhonorowanych tą nagrodą. W Polsce tytuł Top Employer Polska jest z nami już od 9 lat. Jest efektem badania praktyk z obszaru kultury biznesowej, organizacyjnej i doświadczeń pracownika.

Spośród 20 kryteriów analizowanych przez Top Employers Institute*, Saint−Gobain poczynił w tym roku znaczne postępy w 17 z nich, a w 12 kryteriach odnotowano wzrost o co najmniej 2%.

5 najważniejszych kryteriów, w których odnotowano znaczny postęp:

  • Marka pracodawcy (+6,11%)
  • Zaangażowanie pracowników (+4,52%)
  • Środowisko pracy (+4,43%)
  • Pozyskiwanie talentów (+4,37%)
  • Proces offboardingu (+4,09%)

Kryteria, które wyróżniają nas spośród innych firm, to te, które łączą pracowników i tworzą poczucie przynależności do naszej organizacji: kryterium Wartości oraz kryterium Etyki i Uczciwości.

Doceniono również kryteria podkreślające wytrwałość Grupy w poszukiwaniu i rozwijaniu globalnych strategii atrakcyjnego pracodawcy, takie jak Strategia Biznesowa, Przywództwo i Strategia Personalna.

" W tym roku otrzymaliśmy najwyższy możliwy wynik w kategorii wartości, etyka i strategia biznesowa. Bardzo wysoko został też oceniony obszar rozwoju kariery i wsparcia umiejętności przywódczych. Nadal intensywnie pracujemy nad cyfryzacją naszych procesów. Naszą ambicją jest stworzenie takiego miejsca pracy, w którym każdy z nas czuje się ważny i doceniany oraz czuje, że może robić coś dla wspólnej przyszłości obecnych i przyszłych pokoleń − realizując nasz cel nadrzędny 'Making the World a better home'.

Ambicję tę odzwierciedla nasz plan strategiczny Grow&Impact. Aż w połowie swoich priorytetów dotyka kwestii związanych z tym, co chcemy robić dla świata i dla ludzi, w tym dla naszych pracowników. Chcemy dbać, aby nasza firma każdego dnia stawała się lepsza poprzez tworzenie różnorodnych zespołów z wysokim poczuciem przynależności. Chcemy konsekwentnie umacniać kulturę zaufania, współpracy i dawania autonomii. Na koniec poprzez nasze codzienne działania, chcemy pokazywać odpowiedzialność środowiskową i społeczną biznesu. A to jest możliwe tylko dzięki zaangażowanemu zespołowi."

Monika Kołodziejczyk, Dyrektor HR Grupy Saint−Gobain w Polsce

Saint-Gobain w gronie Top Employer 2022

Czym jest certyfikat Top Employer?

Certyfikat Top Employer nagradza najlepsze firmy na świecie, badając m.in. procesy HR i ścieżki kariery każdej z firm we wszystkich krajach, w których prowadzą one działalność. Tytuł ten jest przyznawany lokalnie w podziale na poszczególne kraje, następnie na regiony i wreszcie po zagregowaniu danych, w skali globalnej

Tytuł Global Top Employer 2022 został przyznany Saint−Gobain w oparciu o certyfikację przeprowadzoną w 38 krajach, w których firma jest obecna. Są to:

Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Indie, Indonezja, Irlandia, Włochy, Japonia, Malezja, Meksyk, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Tajlandia, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz Wietnam.

*W przypadku każdego kraju badanie opiera się na ankiecie obejmującej ponad 400 praktyk dotyczących warunków pracy, które są poddawane audytowi, a następnie walidacji.

Analizowane praktyki HR są podzielone na 6 różnych kategorii: Steer i Shape (te dwa aspekty badają nadrzędne strategie z perspektywy pracodawcy), Attract, Develop i Engage (trzy obszary poświęcone doświadczeniom pracownika), i wreszcie, Unite (kategoria ta obejmuje tematy, które łączą pracowników i tworzą poczucie przynależności do organizacji).

*Dane globalne

Related documents
Noty prasowe
2022.01.20_PR_Top Employer Global 7 rok z rzędu