Hero Image
Top Employer 2024
3 min

Saint-Gobain wśród 17 najlepszych pracodawców na świecie

Top Employer Global został przyznany Grupie Saint-Gobain już 9. raz z rzędu. Takim wyróżnieniem może poszczycić się zaledwie 17 firm na świecie, dlatego nagroda jest tym bardziej znacząca. Ponadto, do Saint-Gobain w Polsce po raz 11. trafił tytuł Top Employer Polska. Zdaniem laureatów, certyfikat korzystnie wpływa na pozycję pracodawcy na rynku, przyciąga utalentowanych pracowników i poprawia funkcjonowanie działu HR.

Międzynarodowe odznaczenie „Top Employer” przyznawane jest przez Top Employers Institute, który bierze pod uwagę aż 20 kryteriów. Wśród nich znajdują się poszczególne elementy doświadczenia pracowników w miejscu pracy np. kultura biznesu i kultura organizacyjna, rozwój zawodowy czy onboarding. Grupa jest obecnie certyfikowana w 40 krajach, które sumarycznie składają się na jej sukces. Co więcej, wśród analizowanych kategorii, aż w 13 z nich firma poczyniła postępy, przy czym w ośmiu wykazała znaczący wzrost – są to m.in.:

  • efektywność pracy (+8,51%),
  • rozwój i szkolenia (+8,39%),
  • środowisko pracy (+8,16%),
  • kariera (+7,60%)
  • przywództwo (+7,29%).

Znaczenie naszej misji i działań na rzecz społeczeństwa i środowiska wpisane jest w DNA Grupy Saint-Gobain, podobnie jak wzmacnianie relacji z ponad 160 tysiącami pracowników, którzy uosabiają nasze wartości. Praca dla Saint-Gobain oznacza codzienny wkład w budowanie bardziej zrównoważonego i inkluzywnego świata. Z tego względu w najnowszej edycji naszego corocznego, globalnego badania zaangażowania, aż 89% respondentów potwierdziło, że są dumni z pracy w Grupie. Tytuł „Top Employer Global” jest dowodem na prawdziwość i stałość naszych zobowiązań. Jest to również wynik nieustających starań naszych zespołów, zwłaszcza w obszarze HR, na rzecz wspierania pracowników na całym świecie – wyjaśnia Claire Pedini, Senior Vice President, Human Resources and Corporate Social Responsibility Grupy Saint-Gobain.


Na tle innych firm Grupę wyróżnia przede wszystkim dążenie do tworzenia dobrego środowiska pracy i poczucia przynależności do organizacji. Najlepiej oceniane kryteria to te, którymi Grupa Saint-Gobain kieruje się niezmiennie na przestrzeni lat:

  • „Etyka i Uczciwość” (100%) – zgodnie z Pryncypiami Zachowania i Postępowania sformalizowanymi w dokumencie, który obowiązuje każdego pracownika Grupy.
  • „Cel i Wartości” (98,86%) – dzięki dążeniu do realizacji celu nadrzędnego: „Making The World A Better Home”.
  • „Rozwój i szkolenia” (94,94%) – to odzwierciedlenie nieustannych wysiłków Grupy na rzecz wspierania zespołów w rozwijaniu umiejętności. Każdego roku ponad 100 tys. pracowników korzysta z co najmniej jednego szkolenia w ramach Uniwersytetu Saint-Gobain.
  • „Marka Pracodawcy” (91,38%) – jej ucieleśnieniem jest Obietnica Pracodawcy, stworzona wspólnie z zespołami na całym świecie: „Niezależnie od tego, skąd jesteś, każdego dnia pozwól swojej wyjątkowej osobowości i naszym wartościom prowadzić Cię, by czynić świat bardziej zrównoważonym”.

Pragniemy, by w Saint-Gobain każdemu z naszych pracowników towarzyszyło dobre samopoczucie. Jest to możliwe, jeżeli są doceniani i czują, że przynależność do organizacji to zarazem realizowanie wyższego celu, którym jest tworzenie lepszego świata dla nas wszystkich – wyjaśnia Oliwia Gołębiowska, Organisation & People Development Director Saint-Gobain w Polsce. – Od kilku lat budujemy i doskonalimy naszą kulturę organizacyjną, opierając ją na zaufaniu, autonomii i współpracy. Istotnym elementem sukcesu w dynamicznym środowisku jest umiejętne wykorzystanie różnorodności zespołów w taki sposób, aby prowadzone działania przynosiły korzyści zarówno pracownikom jak i firmie. Pozyskując nowe talenty, stawiamy na ludzi, którym nie są obojętne wyzwania technologiczne, społeczne i środowiskowe. Po raz 9. zyskaliśmy tytuł jednego z najlepszych pracodawców na świecie, po raz 11. zaś jesteśmy Top Employer Polska. Takie wyniki mówią same za siebie i motywują do działania. Dążymy do tego, by ludzie chcieli u nas pracować, a ci, którzy są już zatrudnieni, czuli dumę z przynależności do zespołu Saint-Gobain.