Hero Image
Politechnika Krakowska - porozumienie
3 min

Saint-Gobain w gronie partnerów Politechniki Krakowskiej

26 czerwca podpisane zostało porozumienie z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na rzecz współpracy z zakresu kształcenia i rozwoju kariery zawodowej studentów, a także podejmowania wspólnych przedsięwzięć badawczych. To kolejny krok na drodze do realizacji strategii Grupy, ujętej w celu nadrzędnym „Making the World a Better Home”, której jednym z filarów jest misja edukacyjna z zakresu zrównoważonego budownictwa oraz stosowania proekologicznych i zaawansowanych technologicznie materiałów konstrukcyjnych.

Jednym z najistotniejszych obszarów działalności firmy jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju poprzez opracowywanie innowacyjnych technologii, a najświeższym owocem tych działań – współpraca z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Partnerstwo obu podmiotów przebiegać będzie w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw, programów i projektów o charakterze akademickim, technologicznym oraz naukowym.

Dokument wyrażający intencję współpracy w dniu 26.06.2023 podpisali Dziekan prof. J. A. Sładek oraz Oliwia Gołębiowska, Dyrektor ds. Rozwoju Ludzi i Organizacji Saint-Gobain w Polsce oraz Andrzej Janik, Dyrektor zakładu Saint-Gobain Polska Oddział Glassolutions w Jaroszowcu.
Tym samym studenci Politechniki Krakowskiej zyskali możliwość uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, dniach otwartych, pokazach i szkoleniach, jak również wdrażanych projektach. Młodzi specjaliści z Politechniki Krakowskiej na mocy podpisanego porozumienia będą mogli odbywać praktyki zawodowe i dyplomowe oraz staże w różnych zakładach Grupy, a tym samym podpatrywać know-how jej ekspertów, dzielących się z nimi cenną wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Specjaliści Saint-Gobain będą współpracować także w zakresie doradztwa naukowo-badawczego z przedstawicielami kadry naukowej wydziału.

 

Politechnika Krakowska - porozumienie


Ogromnie cieszymy się na współpracę partnerską z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej – instytucją, z której murów co roku wychodzą znakomici w swojej dziedzinie fachowcy – mówiła Oliwia Gołębiowska. – Wierzymy, że poprzez wspólnie zaplanowane działania dodatkowo wzmocnimy ich pozycję na rynku pracy i pomożemy im budować własną ścieżkę kariery, wznoszoną na solidnym fundamencie z odpowiedzialnego, zrównoważonego podejścia do wyzwań stawianych przed nimi przez współczesny świat.


Przekształcanie branży i uwrażliwianie jej reprezentantów na kwestie ekologii czy wellbeingu, poprzez opracowywanie i wdrażanie często pionierskich rozwiązań, to nasza misja wynikająca z celu nadrzędnego całej Grupy Saint-Gobain „Making The World A Better Home” i pragniemy ją realizować wspólnie z młodym pokoleniem krakowskich inżynierów – dodał Andrzej Janik.