Hero Image
Polskie Miasta Przyszłości
3 min

Raport Polskie Miasta Przyszłości 2050 oczami młodych

Czy miasta w przyszłości będą budowane w oparciu o więzi społeczne? Czy zmniejszy się zjawisko „rozlewania się” zabudowy na przedmieścia? Wreszcie czy aglomeracje w 2050 roku będą zielone? Jakie wnioski płyną z opublikowanego właśnie raportu „Polskie Miasta Przyszłości 2050 Oczami Młodych” opracowanego przez wchodzących na rynek architektów, urbanistów i strategów, którzy będą mieli wpływ na kształt polskich miast przez kolejne trzy dekady.

W grudniu 2021 roku zaprezentowaliśmy raport „Polskie Miasta Przyszłości 2050” odpowiadający na pytania według jakich scenariuszy mogą rozwijać się polskie aglomeracje w perspektywie kolejnych trzech dekad. Naszym pomysłem zainspirowali się młodzi urbaniści i stratedzy z Uniwersytetu Warszawskiego – Koło Naukowe AD FUTURUM, którzy zaprosili do projektu przyszłych kolegów i koleżanki po fachu z Politechniki Śląskiej - Studenckie Koło Naukowe "eco_SYSTEM" i Politechniki Warszawskiej - Koło Naukowe Architektury Jutra. Wspólnie opublikowali własny raport, w którym przedstawiają autorską wizję polskich miast przyszłości oraz manifest dedykowany młodym specjalistom „Jak zmieniać nasze miasta małymi krokami”. Opiekunem merytorycznym projektu był dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego.

- „Making the world a better home” to cel nadrzędny Grupy Saint-Gobain, a to właśnie troska o losy planety wpisana w nasze codzienne działania na rynku budowlanym, motoryzacyjnym i rynkach przemysłowych skłoniła nas do stworzenia i przeprowadzenia kampanii społecznej „Polskie Miasta Przyszłości 2050”. Z wielką radością przyjęliśmy fakt, że nasz projekt zainspirował studentów z trzech ważnych uczelni w kraju. Patronat nad tym przedsięwzięciem oraz efekt ich współpracy jest dla nas kolejnym krokiem milowym w ramach strategii ESG, włączonej w plan strategiczny Saint-Gobain „Grow&Impact” – podsumowuje Michał Ciesielski – dyrektor marki, komunikacji i cyfryzacji Grupy Saint-Gobain w Polsce”

Polskie Miasta Przyszłości 1
Polskie Miasta Przyszłości 2

Młodzi specjaliści duży nacisk w swoim raporcie kładą na zadowolenie mieszkańców, które ma być wizytówką miast przyszłości, a dla którego punktem wyjścia mają być wysoce rozwinięte więzi społeczne, zapewnione dzięki dużej ilości zieleni miejskiej oraz powszechnie dostępnym przestrzeniom integracji sąsiedzkiej. Autorzy wskazują też, że w kontekście socjologicznym ważnym warunkiem do tworzenia lepszych miast w przyszłości będzie zminimalizowane rozwarstwienia społecznego. Podają też sposób na osiągnięcie tego celu.

Autorzy raportu przewidują, że życie w miastach przyszłości będzie przenosiło się bliżej ich centrów, a „rozlewanie się” (z ang. urban sprawl) ich zabudowy na przedmieścia będzie systematycznie ograniczane. W opracowaniu nawiązują też do idei miast 15-minutowych zapewniających ich mieszkańcom dostęp do potrzebnych usług w pobliżu miejsca zamieszkania.

Polskie Miasta Przyszłości 3
Polskie Miasta Przyszłości 4

Ze względu na zmiany klimatyczne, ważną cechą miast przyszłości będzie efektywne gospodarowanie ograniczonymi zasobami, wraz z zapewnieniem w tym celu odpowiedniej infrastruktury. W 2050 roku miasta mają stać się samowystarczalne i ograniczać emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Będzie to możliwe dzięki powszechnemu korzystaniu z autonomicznego transportu zasilanego z odnawialnych źródeł energii i alternatywnym środkom transportu, a także odpowiedzialnemu podejściu do budownictwa.

Jak autorzy opowiadają o swojej pracy? Zapraszamy do obejrzenia filmu:

Wiele więcej w Raporcie Polskie Miasta Przyszłości 2050 Oczami Młodych – zapraszamy do lektury [LINK do raportu]

Pełne opracowanie raportów „Polskie Miasta Przyszłości 2050 Oczami Młodych” oraz Polskie Miasta Przyszłości 2050, a także cykl filmów – rozmów ze znakomitymi ekspertami, można znaleźć pod adresem: www.miastaprzyszlosci2050.pl