Hero Image
Saint-Gobain Solutions - szkolenia dla projektantów
Saint-Gobain Solutions
2 min

PROJEKTOWANIE PROŚRODOWISKOWE – szkolenia Saint-Gobain dla projektantów

W ramach działań SAINT-GOBAIN DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY w październiku gościliśmy architektów na dwóch sesjach szkoleniowych, których głównym tematem było PROJEKTOWANIE PROŚRODOWISKOWE. Wiemy, jak ważne dla architektów jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie wiedzy.

W gronie ekspertów i praktyków omówione zostały kierunki zmian w branży budowlanej i architekturze związane ze współczesnymi wyzwaniami klimatycznymi, demograficznymi oraz środowiskowymi. Dodatkowo nasi eksperci przedstawili zagadnienia związane z deklaracjami środowiskowymi, systemami certyfikacji budynków i ponownym wykorzystaniem materiałów budowlanych.

Uczestnicy wysoko ocenili bloki merytoryczne prelegentów reprezentujących Saint-Gobain: Ewy Bryś, Technical Materials and BIM Coordinator oraz Władysława Pawłowskiego, Doradca Projektowy, jak również wykład gościa specjalnego, którym był dr inż. arch. Mateusz Płoszaj-Mazurek - certyfikowany projektant budownictwa pasywnego BJERG Arkitektur i asystent na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Na co dzień dr Mateusz Płoszaj-Mazurek zajmuje się badaniem wykorzystania sztucznej inteligencji w projektowaniu architektury i optymalizacji śladu węglowego w cyklu życia budynków. 

Sesje szkoleniowe odbyły się w malowniczej scenerii Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Hotelu Cukrownia Żnin (była fabryka cukru z XIX wieku po gruntownej rewitalizacji z użyciem rozwiązań Saint-Gobain). Więcej o Hotelu Cukrownia Żnin na naszej stronie "Nasze realizacje".

Zainteresowanie szkoleniami przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego już zaczynamy planować kolejne wydarzenia adresowane do projektantów.