Hero Image
Joanna Czynsz
1 min

Joanna Czynsz-Piechowiak, Prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce w Builder Zoom

Prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce mówi o naszym zobowiązaniu oraz motywacji do działania, podkreślając rolę lidera szczególnie w przypadku pobudzania do dialogu społecznego i edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

"Wierzymy, że innowacyjne rozwiązania tworzone przez Saint−Gobain umożliwiają komfortowe życie w zgodzie z troską o losy planety. Making the world a better home, to nadrzędny cel Grupy oraz wyraz ambicji, by czynić świat piękniejszym i bardziej zrównoważonym miejscem do życia" Prezes Grupy Saint−Gobain w Polsce mówi o naszym zobowiązaniu oraz motywacji do działania, podkreślając rolę lidera szczególnie w przypadku pobudzania do dialogu społecznego i edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dostęp do najlepszych rozwiązań i narzędzi jest kluczowy do budowania lepszej przyszłości.

Dowiedz się więcej