Energy & carbon
1 min

Grupa Saint-Gobain na prestiżowej liście „Climate Change A List”

Saint-Gobain - climate changes A List
Saint-Gobain - climate changes A List

Grupa Saint-Gobain po raz kolejny znalazła się na liście „Climate Change A List” tworzonej i ogłaszanej przez CDP, globalną organizację non-profit uznawaną za wyznacznik standardów w zakresie oceny wpływu na środowisko i przejrzystości.

Lista A obejmuje tylko 200 firm na całym świecie (w porównaniu do 277 w 2020 r.) z prawie 12 000 ocenianych firm.

Jesteśmy dumni, że po raz kolejny znaleźliśmy się na prestiżowej "Liście A" Przedsiębiorstw Przeciwdziałających Zmianom Klimatycznym tworzonej przez CDP. Jest to wyraz uznania dla ambicji ekologicznych Saint-Gobain, a także znaczących i widocznych działań na rzecz klimatu.

Jako firma obecna na całym świecie czujemy swoją moc sprawczą i odpowiedzialność: maksymalizujemy pozytywny wpływ na naszych klientów i użytkowników dzięki naszym rozwiązaniom, przy jednoczesnej minimalizacji naszego własnego śladu w ramach naszego zobowiązania do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Related documents
Noty prasowe
2021.12.09_PR_Climate Change A List