Hero Image
Ambasada Francji - 14 lipca 2023
1 min

14 lipca w Ambasadzie Francji

Jak co roku w ogrodach ambasady, wspólnie z przedstawicielami firm francuskich w Polsce obchodziliśmy Narodowe Święto Francji.
Spotkanie w tym gronie to czas nie tylko na świętowanie ale również na dyskusje i networking, który przynosi realne działania.

Czy wiecie że...?


14 lipca jest świętem narodowym Francji od 1880 przy czym ustawa nie precyzuje czy data odnosi się do zdobycia Bastylii w 1789 czy też do Dnia Federacji 14 lipca 1790. Dzięki temu tego dnia mogą świętować wszyscy niezależnie od poglądów na historię!

 

Jak co roku w ogrodach ambasady, wspólnie z przedstawicielami firm francuskich w Polsce obchodziliśmy Narodowe Święto Francji.
Spotkanie w tym gronie to czas nie tylko na świętowanie ale również na dyskusje i networking, który przynosi realne działania.

Wśród przemawiających: Arkadiusz Mularczyk, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Lucie Stepanyan, Ambasada Francji w Polsce.