2 min

Raport Polskie Miasta Przyszłości 2050 – już dostępny!

Polskie Miasta Przyszłości 2050
Polskie Miasta Przyszłości 2050

Nadszedł ten ważny moment w pracy nad projektem, kiedy mamy ogromną przyjemność przedstawić jej efekty - Raport Polskich Miast Przyszłości 2050.

Raport jest rezultatem wielomiesięcznej ścisłej współpracy ekspertów Saint-Gobain oraz Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością nad badaniem i próbą przewidzenia tego jak będą wyglądać polskie miasta za 30 lat, uwzględniając innowacyjne rozwiązania, które są odpowiedzią na zmiany klimatyczne i społeczne.

Raport opiera się na badaniu foresightowym, czyli takim, w którym wybiegamy daleko w przyszłość i badamy wpływ nieistniejących jeszcze rozwiązań na rzeczywistość. Jednak każdą taką podróż kończymy powrotem do teraźniejszości. Ostatecznie bowiem to dzisiejsze decyzje poszczególnych interesariuszy przesądzają, czy prognozy spełnią się, czy nie.

Co znajdziemy w raporcie?

  • Trzy możliwe scenariusze przyszłości oraz omówienie kluczowych funkcjonalności miast takich jak transport, mieszkalnictwo, edukacja czy sposoby wypoczynku.

  • Emocjonujący Ranking Polskich Miast czyli porównanie największych polskich aglomeracji i ocena, która z nich ma szansę najszybciej uzyskać status miasta przyszłości.

  • Podrankingi miast pod względem takich obszarów jak: budynki biurowe, budynki mieszkalne, transport i infrastruktura, spędzanie wolnego czasu, szkoły.

Treść raportu rzuca nowe światło na aspekty życia, które jeszcze dziś wydają się być bardzo statyczne, a które mogą ulec znaczącej zmianie. Aby te zmiany były tylko lepsze, konkretne działania musimy podejmować już dziś.

Zgodnie z celem nadrzędnym Grupy Saint-Gobain Making The World A Better Home każdy z nas, każdego dnia może sprawiać, że świat stanie się lepszym, piękniejszym i bezpieczniejszym miejscem do życia w przyszłości.

Related documents
Nasze raporty
Polskie Miasta Przyszłości 2050