Hero Image
PPK - Wystawa WAPW - Nowa Oś Praska

Wernisaż projektu NOWA OŚ PRASKA

W lutym w naszej przestrzeni w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego gościmy wystawę NOWA OŚ PRASKA przygotowaną przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej!

Kładka przez Wisłę już w budowie i co dalej? 

Studenci 11 semestru Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej specjalności Architektura Idei: Kreowanie Miasta Poprzez Sztukę udzielają własnej odpowiedzi poprzez projekt NOWA OŚ PRASKA!

NOWA OŚ PRASKA to projekt mikrointerwencji podkreślający lokalny charakter i rozwiązujący problemy w kategoriach: Przestrzeni, Zieleni oraz Społeczności. Każda z 6 grup studentów wybrała MUZĘ, dziedzinę sztuki, tj. KINO, MALARSTWO, HISTORIA, RZEŹBA, MUZYKA i TEATR, która stała się inspiracją w procesie projektowym na jednym z odcinków osi ulic: OKRZEI -ZĄBKOWSKIEJ-KAWĘCZYŃSKIEJ na Pradze w Warszawie. Tym sposobem zrealizowano spójny projekt NOWEJ OSI podkreślający lokalną tożsamość oraz poprawiający jakość przestrzeni, która ma służyć mieszkańcom i przyciągnąć użytkowników nowej kładki pieszo-rowerowej.

Wernisaż z udziałem gości odbył się w naszej przestrzeni w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w piątek 2 lutego 2024, natomiast samą wystawę można podziwiać w witrynie sali Saint-Gobain przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 18 w Warszawie.
 

Więcej wydarzeń w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego na naszej stronie internetowej Kopernikańscy Innowatorzy