CCIFP w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

PPK
PPK

 

Po raz pierwszy mieliśmy przyjemność gościć Radę Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) w naszej przestrzeni w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.

Jak rozwinąć Izbę, by została najważniejszym aktorem polsko-francuskich relacji gospodarczych? Jakie priorytety wyznaczyć i jakimi narzędziami je realizować?

8 lutego na te pytania starali się odpowiedzieć członkowie Rady podczas spotkania, które odbyło się w naszej sali w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.

Główne cele, które Izba stawia sobie na najbliższe lata to:
🔵 CCIFP jako główny reprezentant francuskiego i polskiego biznesu
⚪ 700 członków organizacji
🔴CCIFP jako organizator dużych wydarzeń integrujących setki firm i podmiotów.


Padło wiele ciekawych pomysłów, a patrząc na zaangażowanie członków Rady, jesteśmy przekonani, że te ambicje zostaną zrealizowane. Dziękujemy za wspólne rozmowy, dyskusje i wzajemną wymianę doświadczeń.

Więcej wydarzeń w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego na naszej stronie internetowej Kopernikańscy Innowatorzy