3 min

Jeżeli kontaktujesz się z nami - SGCP

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. Nasza siedziba jest w Gliwicach. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000086064, kapitał zakładowy 314 627 500,- zł, NIP 5220101585, BDO: 000006702.

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Okrężna 16 , 44-100 Gliwice,
e-mailem na adres: odo.sgcppl@saint-gobain.com
telefonicznie pod nr: +48 32 339 63 00

Jakie masz prawa?

dostępu do Twoich danych,
ich poprawiania,
żądania ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy
marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Przy czym bez podania Twoich danych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie i rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie, rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz prowadzenie naszego marketingu

Komu przekażemy Twoje dane?

spółkom należącym do Grupy kapitałowej Saint-Gobain,
podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla nas,
organizatorom badań poziomu satysfakcji i opinii klientów,
dostawcom narzędzi do celów analitycznych i statystycznych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

1.        potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy,

2.        prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na to, ze posiadamy powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europa, Twoje dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nas działań marketingowych w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez nas narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisje Europejska za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji?
Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

- na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

- na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.