LECA® - obowiązek informacyjny
3 min

Jeśli kontaktujesz się z nami

Administratorem Twoich danych jest Leca Polska Sp. z o.o.. Nasza siedziba jest w Gniewie. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk w Gdańsku, Vii Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000668601, kapitał zakładowy 130.005.000 zł, NIP 5932606867.

 

Jak możesz się z nami skontaktować?

 • listownie: ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
 • e-mailem na adres: odo@leca.pl
 • telefonicznie pod nr: 058 772 24 00

 

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do swoich danych
 2. ich poprawiania
 3. żądania ich usunięcia
 4. ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie i rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy,
 2. marketingowym polehającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych

 

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie i możemy nie móc rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie, rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz prowadzenie naszego marketingu.

 

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Podmiotom zajmującym się prowadzeniem korespondencji w naszym imieniu,
 2. Agencjom marketingowym,
 3. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Portalu,
 4. Operatorom pocztowym i kurierom.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy,
 2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

 

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na to, że posiadamy powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Twoje dane mogą zostać lbu będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych w tym zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez nas narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

 

Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją