Dom bezpieczny pożarowo - wpływ wełny mineralnej

Isover wool

Wpływ wełny mineralnej

Saint-Gobain dostarcza rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pożarowe budynków

Niepalna wełna mineralna szklana lub skalna ISOVER