Dom bezpieczny pożarowo - wpływ płyt gipsowo kartonowych

Wpływ płyt gipsowo kartonowych

Saint-Gobain dostarcza rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pożarowe budynków

Gips jest spoiwem mineralnym i tym samym materiałem niepalnym

Saint Gobain Rigips