Budynki handlowo-usługowe

Ecophon Sombra sklepy obuwnicze

Budynki handlowo-usługowe

Saint-Gobain oferuje innowacyjne rozwiązania dla budynków mieszkalnych, biur, szpitali, przedszkoli, szkół oraz budynków handlowych i usługowych

Produkty i rozwiązania dla budynków handlowo-usługowych

Aby sprostać wyzwaniom rozwoju, energooszczędności i ekologii, Saint-Gobain oferuje innowacyjne rozwiązania dla budynków mieszkalnych, biur, szpitali, przedszkoli, szkół oraz innych budynków handlowych i usługowych. Projekty budowlane zrealizowane zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa pokazują, że wznoszenie nowych lub renowacja starych budynków tego typu jest możliwa z pomocą obecnie dostępnych materiałów i technologii.

Działalność charytatywna

W krajach o rozwiniętej gospodarce, w których przemysł budowlany odpowiada za nieomal 40% użycia energii i 38% emisji gazów cieplarnianych, przepisy zmierzają w kierunku podwyższenia energooszczędności, co skutkuje ostrym zwiększeniem popytu firm i ekspertów budowlanych na efektywne i estetyczne rozwiązania. Tendencja ta jest szczególnie zauważalna w projektach budynków usługowych – tak nowobudowanych jak i tych poddawanych renowacji – jako że biznes staje się coraz bardziej świadomy tego, jaki ma wpływ na środowisko naturalne oraz jak ważne są warunki pracy pracowników.

Komfort akustyczny

Przy planowaniu przestrzeni użytkowej w budynkach usługowych komfort akustyczny jest tak samo ważny jak komfort termiczny, jako że akustyka wpływa na jakość pracy oraz, w bardziej ogólnym ujęciu, na codzienną atmosferę w środowisku zawodowym, w którym istotna jest wydajność pracy.

Aby skutecznie spełnić przepisowe wymogi i zapewnić poziom komfortu, jakiego oczekuje się w budynkach usługowych, Saint-Gobain od wielu lat prowadzi działania badawczo-rozwojowe prowadzące do znalezienia wysokowydajnych rozwiązań mających na celu poprawę komfortu akustycznego w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

 

 

 

Ecophon

 

Komfort termiczny

Termoizolacja stanowi kluczową kwestię, określaną w przepisach zaprojektowanych w taki sposób, aby zredukować powstawanie zanieczyszczeń spowodowanych działaniem, a szczególnie ogrzewaniem i chłodzeniem budynków – w tym budynków użytkowych. Znajdujące zastosowanie zarówno w budowaniu nowych jak i w renowacji starych budynków rozwiązania Saint-Gobain mają na celu uzyskanie takiej powłoki budynku, która przy najlepszej wydajności izolacyjnej powoduje możliwie najniższe emisje CO2.

 

Isover_logo

 

Jakość ekologiczna

Podejście Saint-Gobain oparte na zrównoważonym rozwoju znajduje odzwierciedlenie w rozwiązaniach wszystkich marek Grupy. Zobowiązania podjęte przez Saint-Gobain dotyczą zarówno produktów, usług, środowiska (począwszy od projektu produktu aż po wewnętrzne procesy produkcyjne oraz logistykę i sprzedaż) oraz pracowników, jak i wytycznych odnoszących się do ochrony zdrowia, BHP, ochrony środowiska i jakości.

Kultura eko-innowacyjna

W celu pomiaru wpływu jaki wywiera na środowisko naturalne, Saint-Gobain stosuje Ocenę Cyklu Życia (LCA). W ten sposób Grupa Saint-Gobain podejmuje kroki w kierunku zredukowania zaobserwowanego wpływu na środowisko towarzyszącego prowadzonej przez nią działalności polegającej na wytwarzaniu dóbr. Taki jest podwójny cel eko-innowacyjnej polityki Saint-Gobain: Grupa musi dostarczyć prawdziwą wartość dodaną swoim klientom w postaci produktów i rozwiązań, które obniżają wpływ infrastruktury na środowisko naturalne w trakcie całego swojego cyklu życiowego. Eko-innowacyjny produkt czy rozwiązanie to takie, które przyczynia się do redukcji zużycia zasobów naturalnych, zwłaszcza energii i wody w obrębie infrastruktury oraz / lub taki, który na przestrzeni swojego całego cyklu życiowego wywiera mniejszy wpływ na środowisko naturalne.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach naszych marek

Saint-Gobain - Rynki na świecie - Nasze marki

Zapoznaj się z naszymi markami

Przejdź do podstrony i dowiedz się więcej o naszych markach w Polsce