Strategia Grow&Impact

Nasza wizja to:

Być światowym liderem w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa

Grow&Impact

To nasz strategiczny plan na lata 2021-2025, który umożliwi wprowadzenie jej w życie. To nasza mapa drogowa odpowiadająca na globalne wyzwania środowiskowe, społeczne i przemysłowe, a jednocześnie wspierająca nasz zrównoważony wzrost poprzez pionierskie i efektywne działania. Łączy on model rentownego wzrostu z imperatywem ekologicznie odpowiedzialnego i społecznie zaangażowanego rozwoju.

Grow&Impact

opiera się na sześciu piorytetach działań

 

 

 

 

Pozycjonowanie na rynkach o szybkim wzroście

Globalne otoczenie stwarza bezprecedensowe możliwości rozwoju: wymaga rozwiązań dla szybko postępującej urbanizacji i wzrostu demograficznego, przy jednoczesnym rozwiązywaniu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, ochroną zasobów naturalnych i potrzebą zapewnienia komfortu.

 

 

 

 

Orientacja na dostarczanie rozwiązań  zapewniających zrównoważony rozwój i efektywność

Saint-Gobain definiuje rozwiązania jako bardziej kompleksową odpowiedź na konkretne potrzeby klientów - co odróżnia nas od konkurencji oferującej pojedyncze produkty. Organizacja oparta na krajach/rynkach pozwala nam być bliżej klientów i rozumieć ich oczekiwania. Łącząc nasze umiejętności, kreując nowe usługi i wzmacniając synergię między naszymi biznesami, tworzymy zintegrowane rozwiązania, które lepiej spełniają specyficzne potrzeby klientów. Opracowywane przez nas rozwiązania muszą zawsze kierować się dwoma imperatywami: zapewniać korzyści w zakresie efektywności i zrównoważonego rozwoju

 

 

Przyspieszenie tempa wzrostu poprzez innowacje ukierunkowane na klientów i wykorzystanie potencjału danych

Podejście do innowacji jest jednoznacznie zorientowane na klienta i zapewnia efektywność, dostarczając jednocześnie odpowiedź na globalne wyzwania związane z dekarbonizacją, obiegiem zamkniętym, zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Innowacje i dane to dwa czynniki, które są motorem transformacji od produktów do rozwiązań.

 

 

Rozszerzona społeczna i środowiskowa odpowiedzialność biznesu ( ESG ) w naszych decyzjach i działaniach

Wyznaczając sobie cel MAKING THE WORLD A BETTER HOME i zobowiązując się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, Grupa Saint-Gobain umieściła odpowiedzialność społeczną i troskę o środowisko w centrum swojego modelu działania. Staramy się maksymalizować swój pozytywny wpływ i minimalizować nasz ślad poprzez wdrażanie mapy drogowej ESG, która obejmuje 6 obszarów:

  • Zmiany klimatyczne. Zmniejszenie naszych własnych emisji CO2, przyczyniając się jednocześnie do budowy domów o obniżonej emisyjności.
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym. Wprowadzanie obiegu zamkniętego w budownictwie i przemyśle.
  • Zdrowie i bezpieczeństwo. Promowanie najwyższych standardów w całym łańcuchu wartości.
  • Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Wzmacnianie naszych lokalnych ekosystemów.
  • Zaangażowanie i różnorodność pracowników. Tworzenie otwartego i angażującego środowiska pracy.
  • I wreszcie, co równie ważne, etyka biznesu, która polega na działaniu bez żadnych kompromisów.

Umacnianie kultury 'TEC' (Trust-Empowerment-Collaboration)

Zaufanie - Dawanie autonomii - Współpraca 

Wraz z nową organizacją Grupy zwiększającą uprawnienia na poziomie lokalnym, konieczne jest umacnianie zaufania, kluczowego dla delegowania uprawnień, oraz współpracy pomiędzy wszystkimi funkcjami i działami w różnych krajach.

 

 

 

Budowanie najlepszych zespołów w różnorodnym i inkluzywnym miejscu pracy

Jakość dialogu społecznego, programy szkoleniowe, polityka kadrowa, dbanie o dobre samopoczucie, marka pracodawcy. Grupa Saint-Gobain ma wiele mocnych stron. Ale motywujące i angażujące środowisko pracy dla wszystkich naszych pracowników opiera się również na promowaniu różnorodności we wszystkich jej formach oraz na integracji. Różnorodność punktów widzenia, doświadczeń, kultur i środowisk ma udowodniony pozytywny wpływ na kreatywność zespołu, potencjał innowacyjny i efektywność pracy. Poza różnorodnością, integracja jest dodatkowym krokiem, który jest niezbędny, aby każdy członek zespołu czuł że jego wkład jest doceniany.

NASZE FUNDAMENTY

Making the world better gome
top-left

MAKING THE WORLD A BETTER HOME, nasz cel, wyznacza nam wspólny kierunek. Jest to prawdziwe wezwanie do działania, które inspiruje do refleksji nad własną użytecznością i zachęca do ciągłego wprowadzania innowacji, we współpracy z naszymi klientami, partnerami i wszystkimi interesariuszami, tak aby nam wszystkim żyło się lepiej.

Cel ten wyraża naszą ambicję zrównoważonego rozwoju poprzez opracowywanie efektywnych rozwiązań, które mają pozytywny wpływ na życie ludzi i naszej planety. To właśnie stąd czerpie swoją moc strategia Grow & Impact.

Pryncypia Zachowania i Postępowania

Zdrowie, bezpieczeństwo i doskonałość operacyjna