Saint-Gobain - dla wyższej wartości

Dla wyższej wartości

Zastosowanie rozwiązań o wysokiej jakości podnosi wartość nieruchomości i powoduje obniżenie kosztów jej eksploatacji, co ma ogromne znaczenie dla inwestorów i właścicieli budynków.

Wydajność

Czynniki wpływające na sektor budowlany i deweloperski wymuszają coraz większą efektywność kosztową i jakościową przy budowie rosnącej liczby budynków. Saint-Gobain oferuje rozwiązania i usługi, które pomagają już na etapie projektowania budynku zadbać o te aspekty i poprowadzić proces budowy bardziej wydajnie.

Niskie koszty właścicielskie

Jedynie 12-20% kosztów w całym cyklu życia budynku to część odpowiedzialna za jego projekt i budowę. Ponad 80% to koszty utrzymania, zarządzania oraz rozbiórki budynku. Nasze materiały mają za zadanie nie tylko poprawić komfort użytkowania budynku, ale także zmniejszyć koszty stałe oraz ułatwić demontaż całego budynku. Chcemy aby nasze materiały były poddawane recyklingowi, dzięki czemu będzie możne je ponownie wykorzystać.