Dom bezpieczny pożarowo

Płonący budynek

Dom bezpieczny pożarowo

Saint-Gobain dostarcza rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pożarowe budynków.

Eksperyment pożarowy w Pionkach

Analiza przypadku, eksperyment pożarowy w pionkach - praca badawcza ITB nr nzp-124

Instytut Techniki Budowlanej w ramach pracy statutowej ITB nr NZP-124 wraz z Państwową Strażą Pożarną i stroną biznesową (firmami Unihouse i Saint-Gobain) ostatecznie udowodnił, że budynek, który jest wykonany na bazie sprawdzonych systemów jest bezpieczny ogniowo niezależnie od zastosowanej technologii konstrukcyjnej. Budynek tworzą elementy – o tym, jak sprawdzi się ściana, nie decyduje jeden element tej ściany, np. materiał konstrukcyjny, czy izolacja, tylko system.

Piotr Wereski
Kierownik Rozwoju Systemów Prefab & Inicjatyw Wspólnych w Saint‑Gobain

Do spalenia przeznaczono specjalnie w tym celu
wybudowany w Pionkach, na terenie Ośrodka
Szkoleniowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
prefabrykowany dom o szkielecie drewnianym
i powierzchni ponad 110m2.

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika budynków jest jednym z filarów standardu MULTI COMFORT Saint-Gobain

Zobacz również

Dom bezpieczny pożarowo - webinar - wnioski

YouTube

Dom bezpieczny pożarowo - wnioski z eksperymentu - webinar

Artykuły prasowe

News

Relacja z eksperymentu

Zmiany w przepisach

Zobacz stronę www

Możliwe zmiany przepisów prawnych