Grupa była oficjalnym partnerem COP21, największej jak dotychczas konferencji klimatycznej, która odbyła się w listopadzie 2015 roku w Paryżu. Wzięło w niej udział blisko 50 tys. osób, w tym około 25 tysięcy delegatów ze wszystkich krajów świata. Celem konferencji było uzgodnienie i podpisanie powszechnego porozumienia w kwestii klimatu pomiędzy państwami świata. Udało się je osiągnąć przy aklamacji niemal wszystkich uczestników.

Zaangażowanie Grupy Saint Gobain w Konferencje COP wynika ze zrozumienia, że globalne zmiany klimatyczne i trwające procesy rozwojowe wymagają wspólnej odpowiedzialności oraz działań podejmowanych przez rządy, przedsiębiorstwa, organizacje międzynarodowe, a także społeczeństwo.

Saint-Gobain w Polsce było również aktywnym uczestnikiem wydarzeń związanych z konferencjami organizowanymi w Polsce: COP14 w Poznaniu w 2008 roku oraz COP19 w Warszawie w 2013 roku.

 

PRZECZYTAJ TEŻ