Samorządy posiadają kompetencje do wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej. To właśnie one są odpowiedzialne za budowę i utrzymywanie obiektów oraz tworzenie infrastruktury komunalnej w zakresie gospodarki opadami, transportu oraz gospodarki wodno-ściekowej. Muszą przy tym uwzględniać potrzeby mieszkańców oraz podnosić jakość ich życia, redukować zużycie energii i ograniczać zanieczyszczenia.

Eco-Miasto umożliwia, korzystając z wymiany doświadczeń między miastami, promowanie najlepszych i najefektywniejszych rozwiązań, a także aktywne zaangażowanie mieszkańców w te działania.

W ramach projektu odbywają się seminaria tematyczne z udziałem ekspertów z Polski i Francji oraz konkurs dla miast i gmin podzielony na cztery kategorie tematyczne: mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna budynków, gospodarka wodna i zarządzanie systemami energetycznymi. Całość działań spaja kampania informacyjna.

Grupa Saint Gobain była jednym z głównych sponsorów czwartej edycji konkursu. W kategorii „Efektywność energetyczna budynków” dwa miasta - Zabrze i Kobyłka, otrzymały od Saint-Gobain produkty marek Weber, Adfors oraz ISOVER. Władze Zabrza doceniono za kompleksowe i konsekwentne aktywności na rzecz efektywności energetycznej oraz działania edukacyjne skierowane do mieszkańców. Z kolei w Kobyłce, zdaniem kapituły konkursowej, znacznie poprawiono efektywność energetyczną dzięki skutecznemu finansowaniu z wykorzystaniem mechanizmu partnerstwa publiczno-prawnego.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ