Strategia Grow&Impact

Nasza wizja to:

Być światowym liderem w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa

Grow&Impact

To nasz strategiczny plan na lata 2021-2025, który umożliwi wprowadzenie jej w życie. To nasza mapa drogowa odpowiadająca na globalne wyzwania środowiskowe, społeczne i przemysłowe, a jednocześnie wspierająca nasz zrównoważony wzrost poprzez pionierskie i efektywne działania. Łączy on model rentownego wzrostu z imperatywem ekologicznie odpowiedzialnego i społecznie zaangażowanego rozwoju.

Grow&Impact

opiera się na sześciu piorytetach działań