Strategia Grow&Impact

Nasza wizja to:

Być światowym liderem w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa

Grow&Impact

To nasz strategiczny plan na lata 2021-2025, który umożliwi wprowadzenie jej w życie. To nasza mapa drogowa odpowiadająca na globalne wyzwania środowiskowe, społeczne i przemysłowe, a jednocześnie wspierająca nasz zrównoważony wzrost poprzez pionierskie i efektywne działania. Łączy on model rentownego wzrostu z imperatywem ekologicznie odpowiedzialnego i społecznie zaangażowanego rozwoju.

Grow&Impact

opiera się na sześciu piorytetach działań

 

 

 

 

Pozycjonowanie na rynkach o szybkim wzroście

Globalne otoczenie stwarza bezprecedensowe możliwości rozwoju: wymaga rozwiązań dla szybko postępującej urbanizacji i wzrostu demograficznego, przy jednoczesnym rozwiązywaniu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, ochroną zasobów naturalnych i potrzebą zapewnienia komfortu.

 

 

 

 

Orientacja na dostarczanie rozwiązań  zapewniających zrównoważony rozwój i efektywność

Saint-Gobain definiuje rozwiązania jako bardziej kompleksową odpowiedź na konkretne potrzeby klientów - co odróżnia nas od konkurencji oferującej pojedyncze produkty. Organizacja oparta na krajach/rynkach pozwala nam być bliżej klientów i rozumieć ich oczekiwania. Łącząc nasze umiejętności, kreując nowe usługi i wzmacniając synergię między naszymi biznesami, tworzymy zintegrowane rozwiązania, które lepiej spełniają specyficzne potrzeby klientów. Opracowywane przez nas rozwiązania muszą zawsze kierować się dwoma imperatywami: zapewniać korzyści w zakresie efektywności i zrównoważonego rozwoju

 

 

Przyspieszenie tempa wzrostu poprzez innowacje ukierunkowane na klientów i wykorzystanie potencjału danych

Podejście do innowacji jest jednoznacznie zorientowane na klienta i zapewnia efektywność, dostarczając jednocześnie odpowiedź na globalne wyzwania związane z dekarbonizacją, obiegiem zamkniętym, zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Innowacje i dane to dwa czynniki, które są motorem transformacji od produktów do rozwiązań.

 

 

Rozszerzona społeczna i środowiskowa odpowiedzialność biznesu ( ESG ) w naszych decyzjach i działaniach

Wyznaczając sobie cel MAKING THE WORLD A BETTER HOME i zobowiązując się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, Grupa Saint-Gobain umieściła odpowiedzialność społeczną i troskę o środowisko w centrum swojego modelu działania. Staramy się maksymalizować swój pozytywny wpływ i minimalizować nasz ślad poprzez wdrażanie mapy drogowej ESG, która obejmuje 6 obszarów:

  • Zmiany klimatyczne. Zmniejszenie naszych własnych emisji CO2, przyczyniając się jednocześnie do budowy domów o obniżonej emisyjności.
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym. Wprowadzanie obiegu zamkniętego w budownictwie i przemyśle.
  • Zdrowie i bezpieczeństwo. Promowanie najwyższych standardów w całym łańcuchu wartości.
  • Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Wzmacnianie naszych lokalnych ekosystemów.
  • Zaangażowanie i różnorodność pracowników. Tworzenie otwartego i angażującego środowiska pracy.
  • I wreszcie, co równie ważne, etyka biznesu, która polega na działaniu bez żadnych kompromisów.

Umacnianie kultury 'TEC' (Trust-Empowerment-Collaboration)

Zaufanie - Dawanie autonomii - Współpraca 

Wraz z nową organizacją Grupy zwiększającą uprawnienia na poziomie lokalnym, konieczne jest umacnianie zaufania, kluczowego dla delegowania uprawnień, oraz współpracy pomiędzy wszystkimi funkcjami i działami w różnych krajach.

 

 

 

Budowanie najlepszych zespołów w różnorodnym i inkluzywnym miejscu pracy

Jakość dialogu społecznego, programy szkoleniowe, polityka kadrowa, dbanie o dobre samopoczucie, marka pracodawcy. Grupa Saint-Gobain ma wiele mocnych stron. Ale motywujące i angażujące środowisko pracy dla wszystkich naszych pracowników opiera się również na promowaniu różnorodności we wszystkich jej formach oraz na integracji. Różnorodność punktów widzenia, doświadczeń, kultur i środowisk ma udowodniony pozytywny wpływ na kreatywność zespołu, potencjał innowacyjny i efektywność pracy. Poza różnorodnością, integracja jest dodatkowym krokiem, który jest niezbędny, aby każdy członek zespołu czuł że jego wkład jest doceniany.

NASZE FUNDAMENTY

Making the world better gome

MAKING THE WORLD A BETTER HOME, nasz cel, wyznacza nam wspólny kierunek. Jest to prawdziwe wezwanie do działania, które inspiruje do refleksji nad własną użytecznością i zachęca do ciągłego wprowadzania innowacji, we współpracy z naszymi klientami, partnerami i wszystkimi interesariuszami, tak aby nam wszystkim żyło się lepiej.

Cel ten wyraża naszą ambicję zrównoważonego rozwoju poprzez opracowywanie efektywnych rozwiązań, które mają pozytywny wpływ na życie ludzi i naszej planety. To właśnie stąd czerpie swoją moc strategia Grow & Impact.

Pryncypia Zachowania i Postępowania

Zdrowie, bezpieczeństwo i doskonałość operacyjna