Kompleksowe rozwiązania Saint-Gobain

Kompleksowe rozwiązania Saint-Gobain

Saint-Gobain Solutions opracowuje i dostarcza kompletne i przemyślane rozwiązania budowlane wykraczające ponad doświadczenie i kompetencje każdej z osobna spośród marek grupy Saint-Gobain działających na polskich rynkach.

Budujemy synergie począwszy od etapu rozwoju produktów, a skończywszy na kwestiach handlowych i logistycznych, pozwalających na dostarczenie zestawów produktowych i systemów na plac budowy.

Takie podejście przyczynia się do zapewnienia kompleksowych rozwiązań "na wymiar", o odpowiednio dobranych i przebadanych parametrach w zakresie termiki, akustyki, walorów mechanicznych, bezpieczeństwa pożarowego, odporności na wilgoć, komfortu wizualnego.

Punktem wyjścia dla sprzedaży projektowej jest uwzględnienie szczególnych wymagań i potrzeb na etapie realizacji, a przede wszystkim użytkowania. Inżynierowie Saint-Gobain udoskonalają rozwiązania opracowane pod kątem wszystkich aspektów komfortu i zrównoważonego budownictwa, dodatkowo uwzględniając specyfikę wymagań np. placówek edukacyjnych, służby zdrowia, budownictwa wielorodzinnego czy komercyjnego.

Szkoły i uczelnie

Codziennie posyłamy nasze dzieci do szkół, żeby mogły tam się uczyć, bawić i nawiązywać przyjaźnie. To ważny fundament na resztę życia. Rozwijanie zdolności i talentów dzieci i młodzieży daje im solidną podstawę do dalszego, dorosłego życia. Skoro ten fundament jest tak ważny, warto wziąć pod uwagę środowisko, w jakim funkcjonują w procesie uczenia się.

Budynki szkolne - pod kątem ich funkcjonalności, rozkładu klas, innych pomieszczeń i korytarzy, parametrów cieplnych, akustycznych, estetycznych, bezpieczeństwa pożarowego i jakości powietrza - mają znaczący wpływ na zdrowie i dobrostan dzieci, a przez to na ich wyniki w nauce i zadowolenie z funkcjonowania w społeczności szkolnej. Jak w przypadku wszystkich budynków użyteczności publicznej, tak też szkoły, uczelnie, domy akademickie, internaty, przyszkolne hale sportowe, stołówki i inne budynki służące uczniom i studentom, mogą też w różnym stopniu wpływać na środowisko naturalne.

Budynki efektywne energetycznie, wzniesione z trwałych materiałów, ograniczają negatywny wpływ na ekosystem w znacznie większym stopniu niż te, których ogrzanie wymaga użycia większej ilości węgla czy gazu. O jakość budynków szkolnych, w których dzieci i młodzież spędza codziennie wiele godzin, można zadbać już na etapie projektu architektoniczne, a także na każdym kolejnym - zwłaszcza doboru rozwiązań budowlanych, założeń modernizacji w przypadku renowacji budynków już istniejących.

Saint-Gobain Solutions stawia sobie za cel dostarczenie coraz lepszych odpowiedzi na wyzwania stawiane szkołom, dotyczące pogodzenia najwyższego poziomu komfortu użytkowania z doborem ekonomicznych rozwiązań, dających w wieloletniej perspektywie najwyższe korzyści i oszczędności.

Wyzwania

Główne obszary do budowania lepszych rozwiązań dla polskich budynków szkolnych:

 • akustyka - ściany i sufity w niewystarczającym stopniu pochłaniają dźwięk, co skutkuje potęgowaniem hałasu, pogłosami utrudniającymi zrozumienie wypowiadanych słów, co skutkuje jeszcze głośniejszą mową i hałasem
 • niewystarczające dotarcie światła dziennego - w części szkół przeszklenia umożliwiające dostęp światła dziennego do klas, korytarzy i innych pomieszczeń są niewystarczające dla zdrowia oczu
 • niewydajny system regulacji temperatur - obejmujący ogrzewanie oraz bierną ochronę przed utratą ciepła przez rozwiązania izolacyjne ścian i dachów

Wszystkie te czynniki mają negatywny wpływ na samopoczucie uczniów, mogą zwiększać absencje chorobowe i pośrednio ograniczać postępy w nauce.

Z punktu widzenia środowiska naturalnego nieefektywne energetycznie budynki szkolne zwiększają emisję CO2 w stopniu, który można zmniejszyć przez termomodernizację. Wyzwaniem holistycznego podejścia do infrastruktury szkolnej jest uwzględnienie "miękkich" parametrów związanych z dobrostanem uczniów i nauczycieli i powiązanie ich z "twardymi" parametrami budynku: mierzalnym i możliwym do przewidzenia już na etapie projektu poziomem pogłosu w pomieszczeniach, współczynnikami U przenikania ciepła ścian i dachów, poziomem doświetlenia pomieszczeń związanym z powierzchnią, rozmieszczeniem i rodzajem pakietów szybowych w oknach. Tego typu analiza wciąż w zbyt małym stopniu towarzyszy procesom inwestycyjnym obejmującym budowę czy modernizację budynków edukacyjnych.

Budownictwo wielorodzinne - renowacje

Istniejące zasoby mieszkaniowe w polskim budownictwie wielorodzinnym są dalekie od doskonałości pod wieloma względami, z których część wynika z uwarunkowań historycznych i regulacji prawnych.

Jednak niezależnie od kwestii, na które właściciele i mieszkańcy lokali, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe nie mają wpływu, można też wyróżnić kilka obszarów do poprawy, wymagających właściwie zaplanowanych i przeprowadzonych renowacji budynków.

Mogą one szybko przynieść znaczące korzyści w zakresie komfortu, a w stosunkowo bliskiej przyszłości - znaczące oszczędności w kosztach eksploatacji.

Wyzwania

Główne obszary do modernizacji w budownictwie wielorodzinnym:

 • istniejące budynki zużywają zbyt dużo energii na ogrzewanie. Budynki w Unii Europejskiej odpowiadają za 40% łącznego zużycia energii i odpowiadają za 36 proc. emisji gazów cieplarnianych, co nie tylko przyczynia się do nadmiernej emisji CO2 i zmian klimatycznych, ale też ma duży wpływ na koszty ogrzewania, którymi właściciele i administratorzy budynków obciążają lokatorów. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób mieszkających w wynajmowanych mieszkaniach lub właścicieli mieszkań w budynkach, w których nie mają oni prawa do ingerencji w efektywność energetyczną ścian i dachów, mają bardzo ograniczony wpływ na zakres inwestycji dla całego budynku w tym zakresie oraz dobór rozwiązań.
 • poziom zanieczyszczenia hałasem - ściany nośne i działowe zapewniające ograniczenie transmisji dźwięków powietrznych i uderzeniowych między mieszkaniami i pomieszczeniami, izolacja akustyczna szybów windowych i mieszkań blisko wejścia do budynku, 
 • efektywność wentylacji wpływająca na jakość powietrza zarówno w korytarzach i klatkach schodowych, jak i samych mieszkaniach
 • podaż mieszkań niezaspokajająca popytu zarówno pod względem ich liczby, jak i dostępnego metrażu i przeznaczenia pomieszczeń

Głównym wyzwaniem dla budownictwa wielorodzinnego, na które odpowiedzią mogą być systemowe rozwiązania Saint-Gobain, jest więc efektywność energetyczna - dobór skutecznych, bezpiecznych ogniowo, trwałych rozwiązań izolacyjnych - przystępując do termomodernizacji budynku warto przeanalizować jakie parametry izolacyjności są możliwe do osiągnięcia, można zacząć od kalkulatora współczynnikami U przenikania ciepła ścian i dachów, który da orientacyjne pojęcie, jakiej izolacji wymagają ściany i dach budynku, by spełnić obowiązujące normy budowlane. 

Placówki służby zdrowia

Bardzo zróżnicowaną wewnętrznie grupę budynków stanowią placówki służby zdrowia - począwszy od gabinetów stanowiących część większego budynku czy zabudowy, poprzez przychodnie i ambulatoria, a skończywszy na klinikach i szpitalach oraz budynkach użytkowych, bez których nie mogłyby funkcjonować. Do tego - z punktu widzenia wyzwań związanych z projektowaniem i budową - dodać należy budynki i pomieszczenia takie jak pracownie rentgenowskie, gabinety lekarskie i pokoje pielęgniarskie w szkołach czy czy zakładach pracy.

W Saint-Gobain uważamy, że placówki opieki zdrowotnej to nie tylko budynki, z których korzystają pacjenci i personel medyczny, ale mogą również odgrywać ważną rolę w dobrostanie ich mieszkańców i procesie leczenia pacjentów.

Badania naukowe wykazały, że sale pacjentów, które są dobrze wentylowane, ciche i dobrze doświetlone naturalnym światłem dziennym, mają niewątpliwie pozytywny wpływ na proces zdrowienia i rekonwalescencji pacjentów po operacjach, wypadkach i chorobach. Rozwiązania Saint-Gobain w zakresie ścian, sufitów, przeszkleń i chemii budowlanej są odpowiedzią na te potrzeby współczesnych placówek medycznych.

Wyzwania

Rozwiązania Saint-Gobain spełniają swe funkcje w następujących obszarach:

 • Akustyka: w placówkach opieki zdrowotnej można wyróżnić dwie główne grupy: personel medyczny i pacjenci. Personel musi skoncentrować się na badaniach i procedurach, które często wymagają użycia głośnego sprzętu medycznego. Z drugiej strony podopieczni potrzebują spokojnego środowiska, w którym mogą spać i regenerować się. Systemy ścienne ISOVER i RIGIPS, a także dźwiękochłonne sufity i panele ścienne Ecophon o podwyższonych właściwościach higienicznych przyczyniają się do stworzenia spokojnego środowiska akustycznego, które podnosi jakość opieki zdrowotnej: optymalne ciśnienie krwi, zmniejszone spożycie leków przeciwbólowych oraz lepsze samopoczucie i wydajność personelu.
 • Wykończenie podłóg: marka Weber oferuje szeroką gamę rozwiązań podłogowych, spełniających wymagania obiektów służby zdrowia, takich jak izolacja akustyczna podłóg, umożliwiająca znaczną redukcję wpływu dźwięku. Ponadto nasza gama podkładów samopoziomujących,to podstawa dla gładkiej i wypoziomowanej powierzchni podłogi przed pokryciem wykładziną, niezbędną do ułatwienia przemieszczania pacjentów. Kleje do płytek Weber pozwalają na prace renowacyjne przy minimalnym uciążliwości dla pacjentów. Spoiny do płytek Weber zostały specjalnie opracowane, aby spełnić wymagania higieniczne w szpitalach.

Budownictwo komercyjne

Większość osób pracujących spędza w biurach, placówkach handlowych i usługowych oraz pomieszczeniach budynków komercyjnych tyle samo czasu, co w prywatnych domach i mieszkaniach. Do tego dodać należy hotele, dworce, lotniska, hale koncertowe, muzea, placówki gastronomiczne. Dlatego szczególnie ważne jest zapewnienie we wszystkich tych miejscach zdrowych, ergonomicznych i komfortowych warunków dla osób odwiedzających i pracujących.

Elementy wszechstronnego komfortu są zdefiniowane w strategii Saint-Gobain, a mianowicie: odpowiednia temperatura, akustyka, wilgotność, jasność, estetyka - to one pozwalają użytkownikom na większą produktywność w połączeniu z dobrym samopoczuciem w miejscu pracy. Wymiar bezpieczeństwa jest również istotny w każdej przestrzeni życiowej - w tym zawiera się m.in. bezpieczeństwo pożarowe. Saint-Gobain jest zwolennikiem tworzenia wspólnych obszarów pracy, które zwiększają produktywność i komfort mieszkańców budynków komercyjnych i biurowych.

Wyzwania

 • Komfort cieplny i energooszczędność - rozwiązania ISOVER zapewniają najwyższą efektywność utrzymywania optymalnej temperatury pomieszczeń przy minimalnych nakładach na ogrzewanie budynków, w połączeniu z chemią budowlaną WEBER pozwalają tworzyć trwałe, estetyczne i wysoce wydajne elewacje.
 • Bezpieczeństwo pożarowe - we wnętrzach systemy ISOVER i RIGIPS charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa pożarowego dzięki niepalności wełny szklanej i skalnej oraz wysokiej wytrzymałości zwłaszcza "różowych" (ogniochronnych) płyt gipsowo-kartonowych Rigips, natomiast rozwiązania fasadowe ISOVER i WEBER to także dzięki właściwościom wełen mineralnych najbezpieczniejszy pomysł na elewację.
 • Akustyka - znów warto podkreślić dźwiękochłonne własności wełny ISOVER, także w systemach ścian działowych i sufitów ISOVER-RIGIPS, a także dźwiękochłonne sufity ECOPHON.
 • Komfort wizualny - zapewniany przez przeszklenia Saint-Gobain Glass i Vetrotech, w tym szyby o specjalnych właściwościach, które nie tylko przepuszczają dużo światła, ale też zatrzymują ciepło, mają zmienną przezierność czy właściwości samoczyszczące.