2 min

RODO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest administratorem Twoich danych?

My, czyli Saint-Gobain Innovative Materials Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza, KRS 92278.
Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 335 075 400 zł, NIP 928-100-52-05.

Jak możesz się z nami skontaktować?

e-mailem na adres: odo.sgimp@saint-gobain.com

Jakie masz prawa?

  1. dostępu do Twoich danych,
  2. ich poprawiania
  3. żądania ich usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania
  5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzanym?

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość. W przypadku zaś chęci skorzystania z naszego newslettera bez ich podania nie będziemy w stanie przyjąć Twojego zgłoszenia jako adresata newslettera.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzeniaNaszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość. A w przypadku gdy zapiszesz się do naszego newslettera jest nim badanie satysfakcji adresatów newslettera w zakresie otrzymywanych treści.
Jeżeli wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera drogą mailową, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Komu przekażemy Twoje dane?,

  1. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla nas, a także innym podmiotom Grupy Saint-Gobain, jeżeli zapytanie dotyczy tych podmiotów.
  3. Podmiotom zajmującym się badaniem oceny satysfakcji.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

W przypadku zgłoszeń w formularzu kontaktowym - przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy.

W przypadku zaś wysyłki newslettera – do momentu wycofania Twojej zgody lub zaprzestania dystrybucji newslettera, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym newslettera); takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.