Zasoby i obieg zamknięty

Ograniczenie wykorzystywania zasobów nieodnawialnych

Saint-Gobain - Ograniczenie wykorzystywania zasobów nieodnawialnych
Saint-Gobain - Ograniczenie wykorzystywania zasobów nieodnawialnych

CZY WIECIE ŻE?

40%

Sektor budowlany odpowiada za 40% światowego zużycia surowców.

 

Od 1970 r. popyt na minerały niemetaliczne (piasek, żwir i glinę) wzrósł pięciokrotnie. 

 

UWARUNKOWANE PRZEZ

% zawartości materiałów z recyklingu lub ponownie wykorzystanych surowców odnawialnych.

CO TO OZNACZA DLA BUDYNKÓW

  • Materiały i produkty ponownie wykorzystywane lub przekierowywane ze składowiska odpadów (na terenie budowy i na końcu cyklu życia)
  • Produkty i opakowania o wysokiej zawartości materiałów z recyklingu lub surowców odnawialnych
  • Mniej zasobochłonnych systemów i rozwiązań
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA SAINT-GOBAIN
Wpływ płyt gipsowo kartonowych
Płyta gipsowo-kartonowa

Dostawa niestandardowych wymiarów na zamówienie

PREFAB logistyka
Usługi recyklingu

Usługi recyklingu płyt gipsowo-kartonowych, wełny mineralnej, szkła

Saint_Gobain -  Izolacja rur wodnych i kanałów wentylacyjnych
Produkty izolacyjne

Produkty izolacyjne z surowców pochodzenia biologicznego