Energia i emisje CO2

Ograniczenie wbudowanej emisji dwutlenku węgla

Ograniczenie wbudowanej emisji dwutlenku węgla
Ograniczenie wbudowanej emisji dwutlenku węgla

CZY WIECIE, ŻE...?

39%

Obecnie budynki odpowiadają za 39% globalnej emisji gazów cieplarnianych, z czego 28% to emisja operacyjna (operational carbon), a pozostałe 11% to emisja wbudowana (embodied carbon).

 

W latach 2020-2050 emisja wytwarzana przez nowe budynki w całym cyklu życia zmieni się: 

50% - ze źródeł wbudowanych; 50% - źródeł związanych z eksploatacją.
 

UWARUNKOWANE PRZEZ

Ocena cyklu życia budynku: współczynnik ocieplenia globalnego [kg CO2e]

CO TO OZNACZA DLA BUDYNKÓW

  • Materiały i produkty niskoemisyjne: dekarbonizacja transportu i procesów produkcyjnych wysoki poziom zawartości materiałów z recyklingu lub wykorzystanie alternatywnych surowców niskoemisyjnych
  • Lekkie konstrukcje
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA SAINT-GOBAIN

Lekkie systemy i instalacje

 Recykling stłuczki szklanej w wełnie szklanej ISOVER, szkle budowlanym GLASS

Zaprawy, w których zamiast cementu wykorzystano materiały z recyklingu