Kto jest administratorem Twoich danych?

My, czyli Saint-Gobain Innovative Materials Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza, KRS 92278.
Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 335 075 400 zł, NIP 928-100-52-05.

Jak możesz się z nami skontaktować?

e-mailem na adres: saintgobainwpolsce@saint-gobain.com

Jakie masz prawa?

  1. dostępu do Twoich danych,
  2. ich poprawiania
  3. żądania ich usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania
  5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzanym?

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Komu przekażemy Twoje dane?,

  1. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla nas, a także innym podmiotom Grupy Saint-Gobain, jeżeli zapytanie dotyczy tych podmiotów.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czaspotrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy;

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.