Zasady zachowania

Grupa Saint-Gobain uważa, że do zasadniczych wartości, jakie podziela zarówno ogół pracowników, jak i kadra kierownicza, należą: zaangażowanie zawodowe, szacunek dla innych, prawość, lojalność i solidarność. To one stanowią zasady zachowania obowiązujące wszystkie osoby zatrudnione w Grupie.

Saint-Gobain values

Zaangażowanie zawodowe

Saint-Gobain values

Szacunek dla innych

Prawość

Saint-Gobain values

Lojalność

Saint-Gobain values

Solidarność

Zasady postępowania

Grupa Saint-Gobain postanowiła określić zasady postępowania, na jakich opiera się działalność ogółu kadry kierowniczej i pracowników w ramach wykonywania obowiązków służbowych, niezależnie od kraju, w którym działalność ta jest prowadzona.Zasady te przyczyniają się do realizacji odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju, zgodnego z długoterminową strategią prowadzoną przez Grupę.

przydatne linki oraz materiały

 

Saint-Gobain rules

Przestrzeganie prawa

Saint-Gobain rules

Poszanowanie środowiska

Saint-Gobain rules

Przestrzeganie zasad w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy

Saint-Gobain rules

Poszanowanie praw pracowniczych

CCI FRANCE POLOGNE
CCI FRANCE POLOGNE
CCI FRANCE POLOGNE
CCI FRANCE POLOGNE