W piątek 24 listopada Grupa Saint-Gobain nabyła 90% akcji spółki Isoroc Polska. Przedsiębiorstwo Isoroc Polska posiada w Nidzicy, 160 km na północ od Warszawy, fabrykę wełny mineralnej o rocznej wydajności rzędu 35 tysięcy ton i planuje uruchomienie nowej linii o wydajności 40 tysięcy ton w 2019 roku, na potrzeby dostaw na rynki w Niemczech, krajach skandynawskich, a także w Polsce i krajach sąsiadujących.