W plebiscycie nagrodzono te projekty, które odznaczały się swoją użytecznością na rzecz społeczeństwa i środowiska. W tego typu projektach biorą udział najczęściej specjaliści działający w inicjatywach wspierających postawy oraz działalność proekologiczną. Mają one na celu także pogłębianie wiedzy w tym zakresie oraz wdrażanie innowacji poprawiających warunki życia przy równoczesnym ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko.

Polskie Miasta Przyszłości 2050 to program działający dokładnie w ten sposób. W kilkunastu wywiadach z ekspertami m. in. z dziedzin budownictwa oraz zrównoważonego rozwoju, próbowaliśmy dowiedzieć się jak będą wyglądały nasze miasta przyszłości za 30 lat. Na podstawie wiedzy, którą podzielili się nasi goście oraz za pomocą techniki foresightowej, udało się nam stworzyć raport, z trzema możliwymi scenariuszami funkcjonowania i wyglądu przyszłych aglomeracji. Przewidują one problemy, które mogą się pojawić, ale równocześnie sugerują rozwiązania, które mogą być powszechnie używane.

Serdecznie zapraszamy do zgłębienia tematu Polskich Miast Przyszłości poprzez wysłuchanie bardzo inspirujących wywiadów oraz do przeczytania naszych wniosków zawartych w raporcie, dostępnych na:

http://www.miastaprzyszlosci2050.pl/